Gå direkt till innehållet
Public Health

HPV – humant papillomvirus

Livmoderhalscancer är den näst vanligaste cancerformen bland kvinnor mellan 15 och 44 år, efter bröstcancer. Livmoderhalscancer orsakas av vissa stammar av HPV-virus, humant papillomvirus. Enligt studier förekommer HPV i över 90 procent av fallen.

Det finns vacciner som kan förebygga infektion med de virusstammar som oftast orsakar cancer. I länder där kvinnor regelbundet kallas till gynekologisk cellprovtagning har antalet sjukdoms- och dödsfall minskat kraftigt.

Tre HPV-vacciner godkända i EU

Efter klartecken från Europeiska läkemedelsmyndigheten finns tre godkända HPV-vacciner i EU: Vaccinerna förebygger infektioner med de vanligaste virusstammar som orsakar livmoderhalscancer.

Europeiska smittskyddsmyndighetens arbete mot HPV

Europeiska smittskyddsmyndigheten informerar om HPV och livmoderhalscancer.

Cancerscreening

HPV-vaccinerna ger inget hundraprocentigt skydd mot livmoderhalscancer och ersätter inte regelbundna cellprov. EU-länderna uppmanas att först införa screeningprogram med cellprovtagning innan de börjar vaccinera mot HPV. Screeningprogrammen bör följa de europeiska riktlinjerna för kvalitetssäkring vid screening och diagnos av livmoderhalscancer.