Skip to main content
Public Health

Europos referencijos centrų tinklų darbas

Tikrindami paciento diagnozę ir gydymą, Europos referencijos centrų tinklo nariai konsultuojasi, keičiasi informacija ir dalijasi žiniomis su kitais savo tinklo nariais. Naudodamiesi specialia IT platforma ir nuotolinės medicinos priemonėmis, koordinatoriai ir kitų tinklų vadovai sušaukia virtualius įvairių sričių medicinos specialistų konsiliumus.

Retosiomis arba sudėtingomis ligomis sergančių pacientų gydymas

Europos referencijos centrų tinklai pavieniams pacientams nėra tiesiogiai prieinami. Tačiau, gavęs paciento sutikimą ir laikydamasis savo nacionalinės sveikatos priežiūros sistemos taisyklių, paciento sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas jo informaciją gali perduoti atitinkamam Europos referencijos centrų tinklo nariui savo šalyje.

scope.jpg

Kitas bendradarbiavimas (be gydymo ir diagnostikos)

  • Gairių rengimas, mokymas dalytis žiniomis
  • Palankesnių sąlygų didelio masto klinikiniams tyrimams, kuriais siekiama geriau suprasti ligas, sudarymas
  • Naujų vaistų ir medicinos priemonių rengimas, renkant pacientų duomenis
  • Naujų sveikatos priežiūros modelių, e. sveikatos sprendimų ir priemonių rengimas

Europos referencijos centrų tinklo steigimas

2016 m. Europos Komisija paskelbė pirmąjį kvietimą teikti pasiūlymus dėl Europos referencijos centrų tinklų kūrimo. Ateityje bus skelbiama daugiau kvietimų naujiems sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams tapti esamų tinklų nariais, taip pat kvietimų įsteigti naujų Europos referencijos centrų tinklų.

Tam, kad Europos referencijos centrų tinklas būtų pripažintas Europos Komisijos, jis turi atitikti šiuos reikalavimus:

  • jam turi priklausyti bent 10 sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų (tinklo narių) bent iš aštuonių ES šalių,
  • kiekvienas sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas (tinklo narys) turi būti patvirtintas savo atitinkamos ES šalies,
  • visi tinklo nariai turi turėti bendrą kompetenciją, susijusią su konkrečia sritimi, gydymu, ligomis arba sveikatos sutrikimais,
  • paskelbus kvietimą teikti paraiškas dėl Europos referencijos centrų tinklo pateikti pasiūlymą įsteigti tinklą,
  • tenkinti tinklams ir jo nariams nustatytus kriterijus, apibrėžtus Komisijos deleguotajame sprendime dėl Europos referencijos centrų tinklų,
  • jo narius turi patvirtinti valstybių narių taryba, remdamasi nepriklausomu techniniu pasiūlymo vertinimu.

Susijusi informacija