Direct la conținutul principal
Public Health

Programul „UE pentru sănătate” 2021-2027 – Pentru o Uniune Europeană mai sănătoasă

Programul „UE pentru sănătate” a fost adoptat pentru a răspunde la pandemia de COVID-19 și a îmbunătăți pregătirea pentru situații de criză în UE. Pandemia a evidențiat fragilitatea sistemelor naționale de sănătate. Programul va contribui la soluționarea provocărilor sanitare pe termen lung prin construirea unor sisteme de sănătate mai puternice, mai reziliente și mai accesibile.

Este important să investim în sănătate. Cu un buget de 5,3 miliarde EUR pentru perioada 2021-2027, programul „UE pentru sănătate” furnizează un sprijin financiar fără precedent pentru astfel de investiții. El este dovada angajamentului UE față de sănătatea publică și reprezintă una din pietrele de temelie ale uniunii europene a sănătății.

Instituit prin Regulamentul (UE) 2021/522, programul aduce valoare adăugată și completează politicile statelor membre. Se urmăresc patru obiective generale (ambițiile programului) și zece obiective specifice (domeniile de intervenție):

 • Îmbunătățirea și promovarea sănătății
  • Promovarea sănătății și prevenirea bolilor, în special a cancerului
  • Inițiative și cooperare internațională în domeniul sănătății
 • Protejarea oamenilor
  • Prevenire, pregătire și răspuns la amenințările transfrontaliere la adresa sănătății
  • Completarea stocurilor naționale de produse esențiale necesare în situații de criză
  • Constituirea unei rezerve formată din profesioniști din domeniul sănătății și din personal de sprijin
 • Accesul la medicamente, dispozitive medicale și produse necesare în situații de criză
  • Asigurarea accesibilității și disponibilității acestor produse
 • Consolidarea sistemelor de sănătate
  • Consolidarea datelor privind sănătatea, a instrumentelor și serviciilor digitale și transformarea digitală a asistenței medicale
  • Îmbunătățirea accesului la asistența medicală
  • Elaborarea și aplicarea legislației UE în domeniul sănătății și plasarea dovezilor la baza procesului decizional
  • Activități integrate între sistemele naționale de sănătate

Obiectivele programului „UE pentru sănătate”

Programul „UE pentru sănătate” și uniunea europeană a sănătății

Programul „UE pentru sănătate” va deschide calea către o uniune europeană a sănătății investind în priorități sanitare urgente:

Vor fi susținute și eforturile în alte domenii: digitalizarea sistemelor de sănătate, reducerea numărului de infecții rezistente la antimicrobiene, îmbunătățirea ratelor de vaccinare etc.

UE va extinde inițiativele de succes precum Rețelele europene de referință pentru bolile rare și va continua să coopereze la nivel internațional pentru a găsi soluții la amenințările și provocările mondiale în materie de sănătate.

Programele de activitate

Programul „UE pentru sănătate” este implementat cu ajutorul unor programe anuale de lucru care sprijină o gamă largă de acțiuni grupate pe patru „direcții” globale, cu un accent transversal pe cancer.

 • Pregătirea pentru situații de criză
 • Promovarea sănătății și prevenirea bolilor
 • Sistemele de sănătate și profesioniștii din domeniul sănătății
 • Sectorul digital

Programul oferă finanțare entităților eligibile, organizațiilor și ONG-urilor din domeniul sănătății din țările UE sau din țările terțe asociate la program.

Actori implicați

Între 30.3.2023 și 22.5.2023 s-a desfășurat o consultare specifică a părților interesate. Pe 9.6.2023 a fost organizat un eveniment al părților interesate. Iată documentele rezultate:

Pentru ca programul „UE pentru sănătate” să devină realitate, este necesară implicarea a numeroși actori:

 • Țările UE sunt consultate cu privire la prioritățile și orientările strategice ale programului și colaborează cu Comisia în cadrul grupului de coordonare al programului „UE pentru sănătate” pentru a asigura coerența și complementaritatea programului cu politicile naționale în domeniul sănătății. Ele își prezintă avizul în cadrul Comitetului pentru programul „UE pentru sănătate”, înainte de adoptarea programelor anuale de lucru.
 • Țările terțe asociate la programul „UE pentru sănătate” participă la procesul de consultare și țin cont de activitatea Grupului de coordonare și a Comitetului pentru programul „UE pentru sănătate”. Ele beneficiază de finanțare la fel ca orice țară a UE.
 • Părțile interesate (reprezentanții societății civile și ai asociațiilor de pacienți, cadrele universitare, organizațiile personalului medico-sanitar etc.) oferă contribuții cu privire la prioritățile și orientările strategice și la nevoile care trebuie acoperite prin programul anual de lucru.
 • Parlamentul European este informat cu privire la evoluția lucrărilor pregătitoare și a activităților de informare cu părțile interesate.
 • Comisia Europeană pregătește, adoptă și implementează programele anuale de lucru, monitorizează progresele înregistrate în direcția îndeplinirii obiectivelor programului și raportează asupra evoluției acestuia. De asemenea, ea poate solicita în orice moment punctele de vedere ale agențiilor descentralizate relevante și ale experților independenți din domeniul sănătății cu privire la aspecte tehnice sau științifice relevante pentru punerea în aplicare a programului.
 • Programul este implementat de Agenția Executivă Europeană pentru Domeniile Sănătății și Digital (HaDEA).

Țări terțe asociate

Norvegia, Islanda, Ucraina și Republica Moldova sunt asociate la programul „UE pentru sănătate”.

Asocierea și participarea Norvegiei și Islandei (țări care fac parte din AELS) la programul „UE pentru sănătate” este reglementată de Protocolul 31 privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți prevăzute de Acordul privind Spațiul Economic European (JO L 1, 3.1.1994, p. 3).

Comisia Europeană a semnat un acord de asociere cu autoritățile ucrainene, moldovene și muntenegrene. Acesta deschide accesul celor trei țări la finanțarea UE.

Finanțare și licitații

Oportunitățile de finanțare prin programul „UE pentru sănătate” sunt publicate de Agenția Executivă Europeană pentru Domeniile Sănătății și Digital (HADEA). Vă recomandăm să consultați cu regularitate paginile HADEA dedicate cererilor de propuneri și cererilor de oferte.

Sinergiile și complementaritatea cu alte fonduri

Provocările în materie de sănătate sunt, prin natura lor, transversale. Programul „UE pentru sănătate” completează alte programe, politici, instrumente și acțiuni ale Uniunii:

Informații suplimentare

Programele anterioare ale UE în domeniul sănătății

Începând din 2003, programele UE în domeniul sănătății au generat cunoștințe și dovezi care stau la baza politicilor și servesc proiectelor de cercetare. Printre ele se numără bune practici, instrumente și metodologii care au adus beneficii atât comunității sănătății publice, cât și cetățenilor în mod direct (de exemplu, îmbunătățirea testelor de diagnosticare, sprijinirea țărilor UE în elaborarea de planuri naționale de acțiune privind cancerul, îmbunătățirea îngrijirii pacienților).