Skip to main content
Public Health

Internationalt samarbejde

Offentlig sikkerhed og sundhedspleje er blandt de vigtigste ansvarsområder for alle regeringer. Derfor har Europa-Kommissionen indledt flere politiske og lovgivningsmæssige dialoger med EU's vigtigste partnere inden for medicinsk teknologi.

Drøftelser og udveksling af idéer foregår hovedsagelig med USA's Food and Drug Administration (FDA), Japans Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW), Health/Santé Canada, Australiens Therapeutic Goods Administration (TGA), Kinas Food and Drug Administration (SFDA) og Kinas Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ).

De lovgivningsmæssige dialoger om medicinsk teknologi er også aktive under politiske paraplyer såsom det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab (TTIP) med USA, frihandelsaftalen med Japan og den reviderede aftale om gensidig anerkendelse med Australien (revideret MRA).

International Medical Device Regulators Forum

Samarbejdet finder også sted inden for en multilateral ramme, nemlig International Medical Device Regulators Forum (IMDRF). IMDRF omfatter repræsentanter fra: Australien, Brasilien, Canada, Kina, EU, Japan, Den Russiske Føderation og USA. Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og det økonomiske samarbejde mellem Asien og Stillehavsområdet (APEC) er officielle observatører.

EU's deltagelse i IMDRF bidrager til at fremskynde den internationale lovgivningsmæssige konvergens vedrørende medicinsk udstyr. På denne måde bliver kravene og tilgangene mere ensartede gennem vedtagelse af de samme tekniske dokumenter, standarder, videnskabelige principper og lignende reguleringspraksis og -procedurer.

Flere oplysninger om IMDRF

IMDRF-medlemslandenes kompetente myndigheder

Nyttige link