Skip to main content
Public Health

Verejná bezpečnosť a zdravotná starostlivosť patria medzi hlavné zodpovednosti všetkých vlád. Európska komisia preto začala niekoľko politických a regulačných dialógov s kľúčovými partnermi EÚ v oblasti zdravotníckych technológií.

Diskusie a výmeny názorov prebiehajú najmä s americkým Úradom pre potraviny a lieky (FDA), japonským ministerstvom zdravotníctva, práce a sociálnej starostlivosti (MHLW), kanadským ministerstvom zdravotníctva, austrálskym úradom pre terapeutický tovar (TGA), čínskym úradom pre potraviny a lieky (SFDA) a čínskym úradom pre dohľad nad kvalitou, inšpekcie a karanténu (AQSIQ).

Regulačné dialógy o zdravotníckych technológiách sa realizujú aj v rámci politických zoskupení, ako je Transatlantická a obchodná dohoda (T-TIP) s USA, dohoda o voľnom obchode s Japonskom alebo revidovaná dohoda o vzájomnom uznávaní s Austráliou (revidovaná dohoda o vzájomnom uznávaní).

Medzinárodné fórum regulátorov pre zdravotnícke pomôcky

Spolupráca sa uskutočňuje aj v multilaterálnom rámci, prostredníctvom Medzinárodného fóra regulačných orgánov pre zdravotnícke pomôcky (IMDRF). IMDRF združuje zástupcov z: Austrálie, Brazílie, Kanady, Číny, EÚ, Japonska, Ruskej federácie a USA. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a ázijsko-tichomorská hospodárska spolupráca (APEC) sú oficiálnymi pozorovateľmi.

Účasť EÚ v IMDRF pomáha urýchliť zbližovanie právnych predpisov v oblasti zdravotníckych pomôcok na medzinárodnej úrovni. Takto sa prijatím rovnakých technických dokumentov, noriem, vedeckých zásad a podobných regulačných postupov a postupov viac zosúladia požiadavky a prístupy.

Viac o IMDRF

Príslušné orgány, ktoré sú členmi IMDRF

Užitočné odkazy