Skip to main content
Public Health

Avaliku julgeoleku tagamine ja tervishoiusüsteemi haldamine kuuluvad kõikide riikide valitsuste peamiste kohustuste hulka. Seepärast alustas Euroopa Komisjon poliitika- ja õigusalaseid dialooge ELi peamiste partneritega meditsiinitehnoloogia valdkonnas.

Arutelusid ja mõttevahetust peetakse peamiselt USA Toidu- ja Ravimiametiga (FDA), Jaapani tervishoiu-, töö- ja hoolekandeministeeriumiga, Kanada tervishoiu- ja sotsiaalministeeriumiga (Health/Santé Canada), Austraalia ravimiametiga (TGA), Hiina Toidu- ja Ravimiametiga (SFDA) ning Hiina kvaliteedikontrolli, inspekteerimise ja karantiini peavalitsusega (AQSIQ).

Tervisetehnoloogiat käsitlevad regulatiivsed dialoogid toimuvad ka sellistes poliitilistes raamistikes nagu Atlandi-ülene vabakaubandusleping USAga, vabakaubandusleping Jaapaniga ning muudetud vastastikuse tunnustamise leping Austraaliaga.

Rahvusvaheline meditsiiniseadmeid reguleerivate asutuste foorum

Koostöö toimub mitmepoolses raamistikus, milleks on rahvusvaheline meditsiiniseadmeid reguleerivate asutuste foorum. Foorumil osalevad järgmiste riikide ja riikide ühenduste esindajad: Austraalia, Brasiilia, Kanada, Hiina, EL, Jaapan, Venemaa Föderatsioon ja USA. Ametlikud vaatlejad on Maailma Terviseorganisatsioon ning Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna majanduskoostöö organisatsioon.

ELi osalemine foorumil aitab kiirendada meditsiiniseadmeid käsitlevate õigusaktide lähenemist rahvusvahelisel tasandil. Foorumi toel ühtlustatakse nõudeid ja lähenemisviise, võttes vastu ühesugused tehnilised dokumendid, standardid, teaduslikud põhimõtted ning sarnased reguleerimistavad ja -menetlused.

Lisateave rahvusvahelise meditsiiniseadmeid reguleerivate asutuste foorumi kohta

Rahvusvahelise meditsiiniseadmeid reguleerivate asutuste foorumi osaliste pädevad asutused

Kasulikud lingid