Gå til hovedindholdet
Public Health

EU's sundhedssystemer skal sikre omkostningseffektiv pleje af høj kvalitet. Det kan dog især være svært at garantere, når det gælder sjældne eller komplekse sygdomme, som berører omkring 30 millioner EU-borgere.

De europæiske referencenetværk (ERN'er) er virtuelle ekspertnetværk, der involverer sundhedsudbydere over hele Europa. Hensigten med disse netværk er at facilitere drøftelser om komplekse eller sjældne sygdomme og lidelser, der kræver højt specialiseret behandling, koncentreret viden og ressourcer.

Hvordan fungerer ERN'er?

For at drøfte en patients diagnose og behandling sammenkalder ERN-koordinatorerne "virtuelle" rådgivende udvalg af speciallæger inden for forskellige discipliner ved hjælp af en særlig IT-platform og telemedicinske værktøjer.

Procedurerne og kriterierne for oprettelse af et referencenetværk og for udvælgelse af medlemmerne er fastlagt i EU-lovgivningen.

24 netværk

De første ERN'er blev oprettet i marts 2017 med deltagelse af over 900 højt specialiserede sundhedscentre på mere end 300 hospitaler i 26 EU-lande. De 24 ERN'er arbejder inden for en række temaområder, herunder knoglelidelser, kræft hos børn og immundefekter.

Lovgivning

ERN-initiativet modtager støtte fra flere af EU's finansieringsprogrammer, herunder sundhedsprogrammet, Connecting Europe-faciliteten og Horisont 2020.

Koordinering

ERN-initiativet gennemføres primært af EU-landene. Rådet af medlemsstater er det formelle organ, der godkender og nedlægger netværk og medlemskaber i henhold til Kommissionens gennemførelsesafgørelse. Rådet består af repræsentanter fra alle EU-landene og EØS-landene.

ERN-overvågningssystemet

Rådet af medlemsstater har vedtaget 18 ERN-indikatorer for ERN-overvågningssystemet, som det fremlagde på den 4. ERN-konference. Nogle få af dem krævede en opdatering med præciseringer.

Disse indikatorer vil være en hjælp til at opbygge et system for kvalitetsforbedring, definere de ønskede resultater af ERN'ernes arbejde, kortlægge succeser og mulige faldgruber samt vise merværdien ved ERN'erne.

Kommunikationsmateriale