Skip to main content
Public Health

Apie sveikatą glaustai. Europa

Ataskaitų serija Apie sveikatą glaustai. Europa suteikia galimybę įvertinti pažangą, daromą Europos Sąjungoje siekiant sveikatos priežiūros sistemų efektyvumo, prieinamumo ir lankstumo. Kas antrus metus skelbiamoje ataskaitoje remiantis viešai prieinamais duomenimis ir rodikliais pateikiamas neutralus aprašomasis visų ES šalių palyginimas.

Naujausia ataskaita Apie sveikatą glaustai. Europa paskelbta 2020 m. lapkričio mėn. Šiame leidinyje, kurį bendradarbiaudama su Komisija parengė Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO), pateikiama ES piliečių sveikatos būklės ir sveikatos sistemų veikimo analizė.

Be skyrių apie sveikatos būklę, sveikatos rizikos veiksnius, sveikatos priežiūros išlaidas, kokybės ir galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis 36 Europos šalyse, 2020 m. ataskaitoje pateikiami 2 teminiai skyriai, kurie yra labai aktualūs ES darbotvarkei. Pirmame skyriuje pateikiama išsami Europos sveikatos priežiūros sistemų atsparumo COVID-19 sveikatos krizei analizė ir vertinimas. Antrame skyriuje pateikiamas oro taršos poveikio sveikatai Europoje vertinimas.

Apie sveikatą glaustai. Europa 2020

Ankstesnės ataskaitos Apie sveikatą glaustai. Europa