Pereiti prie pagrindinio turinio
Public Health

„Apie sveikatą glaustai. Europa“

Parengė Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO), bendradarbiaudama su Europos Komisija. Apie sveikatą glaustai. Europa“ suteikia galimybę įvertinti pažangą, daromą Europos Sąjungoje siekiant sveikatos sistemų efektyvumo, prieinamumo ir atsparumo. Šioje kas du metus skelbiamoje ataskaitoje remiantis viešai prieinamais duomenimis ir rodikliais pateikiamas subalansuotas aprašomasis visų ES šalių vertinimas.

2022 m. leidinys Apie sveikatą glaustai. Europanagrinėja pagrindinius uždavinius, kuriuos Europos šalys turi spręsti, kad po ūmaus COVID-19 pandemijos etapo sukurtų stipresnes ir atsparesnes sveikatos sistemas. Jame ypatingas dėmesys skiriamas tam, kaip pandemija paveikė jaunimo psichinę ir fizinę sveikatą. Ataskaitoje pabrėžiama, kad reikia imtis papildomų priemonių, kad COVID-19 pandemija nežlugdytų jaunimo kartos. Šiame leidinyje „Apie sveikatą glaustai. Europa“ taip pat vertinamas pandemijos sukeltas įvairių sveikatos paslaugų teikimo ne COVID sergantiems pacientams sutrikdymas, taip pat politinės atsakomosios priemonės, kurių ėmėsi Europos šalys, kad sušvelnintų neigiamus šio sutrikdymo padarinius. Joje taip pat nagrinėjami svarbūs elgsenos ir aplinkos rizikos veiksniai, darantys didelį poveikį žmonių sveikatai ir mirtingumui, pabrėžiant, kad svarbu daugiau dėmesio skirti užkrečiamųjų ir neužkrečiamųjų ligų prevencijai.

„Apie sveikatą glaustai. Europa 2022 m.“

Ankstesnės ataskaitos. Apie sveikatą glaustai. Europa“