Prejsť na hlavný obsah
Public Health

Zdravie v skratke: Európa

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v spolupráci s Európskou komisiou vypracúvajú sériu správ Zdravie v skratke: Európa. V rámci nej sa hodnotí posun EÚ smerom k efektívnym, prístupným a odolným systémom zdravotnej starostlivosti. Správa sa uverejňuje každé dva roky. Obsahuje vyvážené a opisné porovnanie všetkých krajín EÚ na základe verejne dostupných údajov a ukazovateľov.

Vydanie správy Zdravie v skratke: Európaz roku 2022 sa zameriava na kľúčové výzvy, ktoré musia európske krajiny riešiť, aby po akútnej fáze pandémie COVID-19 vytvorili silnejšie a odolnejšie systémy zdravotnej starostlivosti. Osobitný dôraz sa kladie na to, ako pandémia ovplyvnila duševné a fyzické zdravie mladých ľudí. V správe sa zdôrazňuje potreba ďalších opatrení na zabránenie tomu, aby pandémia COVID-19 zanechala stopy na celej generácii mladých ľudí. Toto vydanie správy Zdravie v skratke: Európa sa ďalej zameriava na to, ako pandémia narušila celú škálu zdravotníckych služieb vo vzťahu k pacientom, ktorí nie sú pacientmi s ochorením COVID-19, ako aj na politiky európskych krajín v reakcii na zmiernenie negatívnych dôsledkov týchto narušení. Zaoberá sa aj viacerými kritickými behaviorálnymi a environmentálnymi rizikovými faktormi, ktoré významne ovplyvňujú zdravie a úmrtnosť ľudí, pričom sa v nej zdôrazňuje, že je dôležité viac sa zamerať na prevenciu prenosných aj neprenosných chorôb.

Zdravie v skratke: Európa 2022

Predchádzajúce vydania správy Zdravie v skratke: Európa