Pāriet uz galveno saturu
Public Health

“Pārskats par veselību: Eiropa”

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) un Eiropas Komisijas kopīgi izstrādātajā ziņojumu sērijā par veselību “Health at a Glance: Europe” jeb “Pārskats par veselību: Eiropa” tiek izvērtēta Eiropas Savienības virzība uz efektīvu, pieejamu un noturīgu veselības sistēmu. Pārskatu publicē reizi divos gados, un tajā ir sniegts neitrāls un aprakstošs visu ES valstu salīdzinājums, pamatojoties uz publiski pieejamiem datiem un rādītājiem.

2022. gada izdevumāPārskats par veselību: Eiropa iztirzātas galvenās problēmas, kas Eiropas valstīm jārisina, lai pēc Covid-19 pandēmijas akūtās fāzes veidotu spēcīgākas un noturīgākas veselības aprūpes sistēmas. Tajā īpaša uzmanība pievērsta pandēmijas ietekmei uz jauniešu garīgo un fizisko veselību. Pārskatā uzsvērta nepieciešamība īstenot papildu pasākumus, kas palīdzētu novērst Covid-19 pandēmijas izteikti spēcīgu kaitējumu veselai jauniešu paaudzei. Tāpat šā gada izdevumā tiek izvērtēti traucējumi, ko pandēmija radīja veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā pacientiem, kas nav Covid-19 pacienti, un tiek vērtēti politiskie risinājumi, ko Eiropas valstis izvēlējušās veikt, lai mazinātu šo traucējumu negatīvās sekas. Pārskatā aplūkoti arī vairāki būtiski uzvedības un vides riska faktori, kas spēcīgi ietekmēja cilvēku veselību un mirstību, un uzsvērts, ka ir svarīgi pievērst vairāk uzmanības gan infekcijas, gan nepārnēsājamu slimību profilaksei.

“Pārskats par veselību: Eiropa”, 2022

Iepriekšējie izdevumi “Pārskats par veselību: Eiropa”