Põhisisu juurde
Public Health

Aruanne „Health at a Glance: Euroopa“

Aruande on koostanud Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) koostöös Euroopa Komisjoniga. Aruannete sarjas „Health at a Glance: Europe“ mõõdetakse ELi edusamme, mida on tehtud tõhusate, juurdepääsetavate ning vastupidavate tervishoiusüsteemide arendamisel. See iga kahe aasta järel avaldatav aruanne pakub tasakaalustatud kirjeldavat hinnangut kõikide ELi riikide kohta, mis tugineb avalikult kättesaadavatel andmetel ja näitajatel.

„Health at a Glance: Europe“ 2022. aasta väljaandesuuritakse peamisi väljakutseid, millega Euroopa riikidel tuleb tegeleda, et kujundada COVID-19 pandeemia aktiivse faasi järgselt välja tugevamad ja vastupidavamad tervishoiusüsteemid. Selle käigus pööratakse erilist tähelepanu sellele, kuidas pandeemia on mõjutanud noorte vaimset ja füüsilist tervist. Aruandes rõhutatakse vajadust täiendavate meetmete järele, et vältida COVID-19 pandeemia pärssivat mõju nooremale põlvkonnale. Väljaandes „Health at a Glance: Europe“ hinnatakse ka pandeemia põhjustatud häireid mitmesugustes tervishoiuteenustes, mida osutatakse muudele kui COVID-patsientidele, ning poliitikameetmeid, mida Euroopa riigid on võtnud selliste häirete negatiivsete tagajärgede leevendamiseks. Selles käsitletakse ka mitmeid olulisi käitumuslikke ja keskkonnariske, mis on oluliselt mõjutanud inimeste tervist ja suremust, rõhutades, kui oluline on keskenduda just ennetamisele, seda nii nakkushaiguste kui ka mittenakkuslike haiguste puhul.

Aruanne „Health at a Glance: Europe“ 2022

Varasemate aastate aruanded „Health at a Glance: Europe“