Skip to main content
Public Health

Health at a Glance: Europe -raportti

Health at a Glance: Europe -raporttisarjassa tarkastellaan Euroopan maiden terveydenhuoltojärjestelmien tilaa sekä toimia, joilla voidaan parantaa niiden tehokkuutta, saavutettavuutta ja sopeutumiskykyä. Kahden vuoden välein julkaistavassa puolueettomassa raportissa maita vertaillaan julkisesti saatavilla olevan datan ja indikaattorien perusteella.

Tuorein Health at a Glance:Europe -raportti julkaistiin marraskuussa 2020. Raportissa analysoidaan EU-kansalaisten terveydentilaa ja EU-maiden terveydenhuoltojärjestelmien tehokkuutta. Sen ovat laatineet yhteistyössä OECD ja Euroopan komissio.

Raportissa käsitellään Euroopan terveystilannetta, terveyden riskitekijöitä, terveydenhuoltomenoja, laatua ja hoidon saatavuutta 36 Euroopan maassa. Lisäksi siihen sisältyy kaksi erillistä lukua aiheista, jotka ovat olleet EU:n terveystoimien keskiössä vuonna 2020. Ensimmäisessä luvussa tarkastellaan, miten Euroopan maiden terveydenhuoltojärjestelmät ovat selvinneet koronaviruskriisissä. Toisessa luvussa arvioidaan ilmansaasteiden vaikutuksia terveyteen Euroopassa.

Health at a Glance: Europe 2020

Aiemmat Health at a Glance: Europe -raportit