Skip to main content
Public Health

Regulace výrobků

Dne 20. května 2016 se v zemích Unie stala použitelnou směrnice o tabákových výrobcích (2014/40/EU), která vstoupila v platnost 19. května 2014 a která stanovuje pravidla pro výrobu, obchodní úpravu a prodej těchto a souvisejících výrobků. Vztahuje se na cigarety, tabák k ručnímu balení cigaret, dýmkový a lulkový tabák, doutníky, doutníčky, tabákové výrobky neprodukující kouř, elektronické cigarety a bylinné výrobky určené ke kouření.

Směrnice zejména:

  • zakazuje cigarety a tabák k ručnímu balení cigaret s charakteristickými příchutěmi
  • vyžaduje po výrobcích, aby příslušné orgány zemí EU informovali o složkách použitých v tabákových výrobcích
  • požaduje, aby se na tabákových a souvisejících výrobcích objevovala zdravotní varování: kombinovaná zdravotní varování (obrázky, text a informace o tom, jak s kouřením skončit) musí pokrývat 65 % přední i zadní strany balíčků cigaret a tabáku k ručnímu balení
  • stanoví minimální rozměry pro zdravotní varování a zakazuje u určitých tabákových výrobků malá balení
  • zakazuje propagační a zavádějící prvky na tabákových výrobcích, elektronických cigaretách a bylinných výrobcích určených ke kouření
  • v rámci boje proti nezákonnému obchodu s tabákovými výrobky zavádí u těchto výrobků sledování polohy a pohybu v EU
  • umožňuje zemím EU zakázat internetový prodej tabáku a souvisejících produktů
  • stanoví požadavky na bezpečnost, kvalitu a oznamování u elektronických cigaret
  • ukládá výrobcům a dovozcům povinnost nahlásit zemím EU nové tabákové výrobky před jejich uvedením na vnitřní trh

 

infograph_s.jpg

Obecné informace

Složky a emise

Označování a balení

Elektronické cigarety

Boj proti nezákonnému obchodu