Skip to main content
Public Health

Regulacje dotyczące wyrobów tytoniowych

Dyrektywa w sprawie wyrobów tytoniowych (2014/40/UE) weszła w życie 19 maja 2014 r., a 20 maja 2016 r. zaczęła obowiązywać w państwach UE. W dyrektywie tej ustanowiono przepisy w zakresie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów. Do wyrobów tych zalicza się papierosy, tytoń cięty do samodzielnego skręcania papierosów, tytoń fajkowy, cygara, cygaretki, wyroby tytoniowe bezdymne, papierosy elektroniczne i wyroby ziołowe do palenia.

Dyrektywa w szczególności:

  • zakazuje wprowadzania do obrotu papierosów i tytoniu ciętego do samodzielnego skręcania papierosów o charakterystycznym aromacie
  • zawiera wymóg, zgodnie z którym producenci muszą zgłaszać państwom UE, jakie substancje stosują w wyrobach tytoniowych
  • wprowadza obowiązek umieszczania ostrzeżeń zdrowotnych na opakowaniach wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów: 65 proc. przodu i tyłu opakowania papierosów i tytoniu ciętego do samodzielnego skręcania papierosów pokrywać musi ostrzeżenie zdrowotne łączące grafikę, tekst i informacje o sposobach rzucenia palenia
  • ustala minimalne rozmiary ostrzeżeń i zakazuje stosowania małych opakowań w przypadku niektórych wyrobów tytoniowych
  • zakazuje umieszczania na wyrobach tytoniowych, papierosach elektronicznych i wyrobach ziołowych do palenia elementów promocyjnych i wprowadzających w błąd
  • wprowadza ogólnounijny system śledzenia dystrybucji i pochodzenia wyrobów w celu walki z nielegalnym handlem wyrobami tytoniowymi
  • zezwala państwom UE na wprowadzenie zakazu internetowej sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów
  • wprowadza w odniesieniu do papierosów elektronicznych wymogi w zakresie bezpieczeństwa, jakości i zgłaszania informacji
  • zobowiązuje producentów i importerów do zgłaszania państwom UE nowatorskich wyrobów tytoniowych przed wprowadzeniem ich na unijny rynek

 

infograph_s.jpg

Przepisy ogólne

Składniki i wydzielane substancje

Etykietowanie i opakowania

Papierosy elektroniczne

Zwalczanie nielegalnego handlu