Skip to main content
Public Health

Regulácia výrobkov

Smernica o tabakových výrobkoch (2014/40/EÚ) nadobudla účinnosť 19. mája 2014 a krajiny EÚ ju uplatňujú od 20. mája 2016. V smernici o tabakových výrobkoch sa stanovujú pravidlá týkajúce sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov. Ide o cigarety, tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet, fajkový tabak, cigary, cigarky, bezdymové tabakové výrobky, elektronické cigarety a bylinné výrobky na fajčenie.

Smernica predovšetkým:

  • zakazuje cigarety a tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet s charakteristickými arómami,
  • vyžaduje od výrobcov, aby podávali krajinám EÚ správy o obsahu látok, ktoré sú súčasťou ich výrobkov,
  • vyžaduje, aby výrobcovia umiestňovali na tabakové a súvisiace výrobky zdravotné varovania: kombinované zdravotné varovania (obrázky, text a informácie, ako prestať fajčiť) musia pokrývať 65 % prednej a zadnej strany obalov cigaretových škatuliek a tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet,
  • stanovuje minimálne rozmery zdravotných varovaní a pre určité tabakové výrobky ruší malé balenia,
  • zakazuje propagačné a zavádzajúce prvky na tabakových výrobkoch, elektronických cigaretách a bylinných výrobkoch na fajčenie,
  • zavádza celoúnijný systém sledovania a kontroly na boj proti nezákonnému obchodu s tabakovými výrobkami,
  • umožňuje krajinám EÚ, aby zakázali internetový predaj tabakových a súvisiacich výrobkov,
  • stanovuje požiadavky na bezpečnosť, kvalitu a oznámenia v súvislosti s elektronickými cigaretami,
  • výrobcom a dovozcom ukladá povinnosť oznamovať krajinám EÚ nové kategórie tabakových výrobkov pred ich uvedením na trh EÚ.

 

infograph_s.jpg

Všeobecné informácie

Zložky a emisie

Označovanie a balenie

Elektronické cigarety

Boj proti nezákonnému obchodu