Gå til hovedindholdet
Public Health

Produktlovgivning

Tobaksvaredirektivet (2014/40/EU) trådte i kraft den 19. maj 2014 og fik virkning i EU-landene den 20. maj 2016. Direktivet fastlægger regler for fremstilling, præsentation og salg af tobak og relaterede produkter. Det omfatter cigaretter, rulletobak, pibetobak, cigarer, cigarillos, røgfrie tobaksvarer, elektroniske cigaretter og urteprodukter, der kan ryges.

Navnlig fastsætter direktivet:

  • forbud mod cigaretter og rulletobak med kendetegnende aromaer
  • krav til tobaksindustrien om at underrette medlemslandene om, hvilke ingredienser der anvendes i produkterne
  • krav om sundhedsadvarsler på tobaksvarer og relaterede produkter. krav om, at kombinerede sundhedsadvarsler (billede, tekst og oplysninger om rygestop) skal dække 65 % af forsiden og bagsiden af cigaretpakker og rulletobakspakker
  • mindstemål for advarsler og forbud mod små pakker af visse tobaksvarer
  • forbud mod salgsfremmende og vildledende elementer på tobaksvarer, e-cigaretter og urtebaserede rygeprodukter
  • indførelse af et EU-omfattende sporingssystem for at bekæmpe ulovlig handel med tobaksvarer
  • mulighed for, at medlemslandene kan forbyde salg på nettet af tobak og relaterede produkter
  • sikkerheds- og kvalitetskrav og anmeldelseskrav for elektroniske cigaretter
  • krav om, at producenterne og importørerne anmelder nye tobaksvarer til EU-landene, inden de markedsføres i EU.

 

infograph_s.jpg

Generelt

Ingredienser og emissioner

Mærkning og emballering

Elektroniske cigaretter

Bekæmpelse af ulovlig handel