Skip to main content
Public Health

Tuotesääntely

Tupakkatuotedirektiivi (2014/40/EU) tuli voimaan 19.5.2014, ja sitä alettiin soveltaa EU-maissa 20.5.2016. Siinä säädetään tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistuksesta, esittämistavasta ja myynnistä. Direktiivin soveltamisalaan kuuluvat savukkeet, kääretupakka, piipputupakka, sikarit, pikkusikarit, savuttomat tupakkatuotteet, sähkösavukkeet ja poltettaviksi tarkoitetut kasviperäiset tuotteet.

Direktiivissä

  • kielletään makuaineiden käyttö savukkeissa ja kääretupakassa
  • velvoitetaan tupakkateollisuus raportoimaan EU-maille tupakkatuotteissa käytetyistä ainesosista
  • määrätään tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden pakkauksiin painettavista terveysvaroituksista, joissa on oltava kuva, teksti ja tietoa tupakoinnin lopettamisesta; varoitusten on peitettävä vähintään 65 prosenttia pakkauksen etu- ja takapuolesta
  • asetetaan vähimmäiskoko varoituksille ja kielletään tiettyjen tupakkatuotteiden pienpakkaukset
  • kielletään myyntiä edistävät tai harhaanjohtavat ilmaisut tupakkatuotteissa, sähkösavukkeissa ja poltettavaksi tarkoitetuissa kasviperäisissä tuotteissa
  • otetaan käyttöön EU:n laajuinen paikannus- ja jäljitysjärjestelmä tupakkatuotteiden laittoman kaupan torjumiseksi
  • annetaan EU-maille oikeus kieltää tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden verkkokauppa
  • asetetaan sähkösavukkeille turvallisuus-, laatu- ja ilmoitusvaatimukset
  • velvoitetaan valmistajat ja maahantuojat ilmoittamaan EU-maille uusista tupakkatuotteista ennen niiden saattamista EU:n markkinoille.

 

infograph_s.jpg

Yleistä

Ainesosat ja päästöt

Pakkausmerkinnät ja pakkaukset

Sähkösavukkeet

Laittoman kaupan torjuminen