Siirry pääsisältöön
Public Health

Savuttomat ympäristöt

Altistuminen tupakansavulle johti EU:ssa vuonna 2002 arviolta yli 79 000 aikuisen kuolemaan. Valtaosa heistä altistui savulle kotonaan (72 000) ja osa työpaikalla (7 300). Menehtyneistä 19 000 oli tupakoimattomia.

Vuoden 2009 maaliskuussa suoritetussa Eurobarometri-kyselyssä 84 % EU-kansalaisista kannatti savuttomia toimistoja ja muita sisätyöympäristöjä, 79 % savuttomia ravintoloita ja 61 % savuttomia baareja ja pubeja.

EU-kansalaisten suojelu passiiviselta tupakoinnilta

Vuonna 2009 annetulla neuvoston suosituksella tiukennettiin savuttomia ympäristöjä ja julkisten tilojen savuttomuutta koskevaa lainsäädäntöä ja tehostettiin tupakoinnin torjuntaa koskevaa yhteistyötä EU:ssa.

Vuoden 2013 täytäntöönpanoraportin mukaan 17 EU-maassa oli kattava savuttomuuslainsäädäntö. Tiukimmat lait ovat Bulgariassa, Espanjassa, Irlannissa, Kreikassa, Maltalla ja Unkarissa, joissa tupakointi on vähäisin poikkeuksin kielletty kokonaan suljetuissa julkisissa tiloissa, julkisessa liikenteessä ja työpaikoilla.

Tupakoinnin sääntely EU-maissa

Euroopan komissio julkaisi helmikuussa 2013 raportin, jossa tarkasteltiin savuttomista ympäristöistä annetun neuvoston suosituksen (2009) noudattamista. Raportista käy ilmi, että tupakoinnin sääntely vaihtelee EU-maittain:

  • Kaikki EU-maat ovat antaneet määräyksiä kansalaisten suojelemiseksi tupakansavulta. Kansallisten määräysten laajuus vaihtelee kuitenkin suuresti.
  • Määräysten noudattamisen valvonta on ollut joissakin jäsenmaissa ongelmallista. Erityisen hankalaa on ollut monimutkaisen, paljon poikkeuksia sisältävän lainsäädännön täytäntöönpano.
  • Tupakansavulle altistuneiden EU-kansalaisten määrä väheni esimerkiksi baarien ja pubien asiakkaiden osalta selvästi neuvoston suosituksen tavoiteaikataulussa vuodesta 2009 (46 %) vuoteen 2012 (28 %). Ravintola-asiakkaiden osalta määrä väheni 31 %:sta 14 %:iin.
  • Belgia, Espanja ja Puola ovat esimerkkejä maista, joissa kattavan lainsäädännön antaminen johti passiivisen tupakoinnin voimakkaaseen vähenemiseen lyhyessä ajassa.
  • Savuttomuuslainsäädännön terveysvaikutukset ovat välittömiä. Esimerkiksi sydänkohtaukset ja hengityselinongelmat vähenevät. Talouteen lainsäädäntö vaikuttaa joko positiivisesti tai neutraalisti.

Myös Eurobarometri-tutkimuksissa arvioidaan anniskelu- ja ruokaravintoloiden asiakkaiden altistumista tupakansavulle. Tuoreimpien tietojen (2017) mukaan tupakansavulle altistuneiden asiakkaiden määrä oli vähentynyt 20 %:iin baareissa ja pubeissa ja 9 %:iin ravintoloissa.

Lisätietoa tupakoinnin sääntelystä seuraavissa raporteissa:

Neuvoston suositus

Neuvoston suositus savuttomista ympäristöistä hyväksyttiin kuulemisen ja lainsäädäntöprosessin jälkeen 30. marraskuuta 2009. Siinä kehotettiin EU-maita

  • antamaan ja panemaan täytäntöön lakeja kansalaisten suojelemiseksi tupakansavulta sisätiloissa sijaitsevilla työpaikoilla, julkisissa paikoissa ja julkisissa liikennevälineissä kolmen vuoden kuluessa suosituksen antamisesta
  • tehostamaan savuttomuuslainsäädäntöä tukitoimin, esim. suojelemalla lapsia, kannustamalla tupakoijia tupakoinnin lopettamiseen ja lisäämällä savukerasioihin kuvallisia varoituksia
  • lujittamaan EU-tason yhteistyötä perustamalla tupakoinnin torjuntaan erikoistuneiden kansallisten tietokeskusten verkosto.

Lehdistötiedotteet

Lisää aiheesta