Siirry pääsisältöön
Public Health

Tieteellisten kriteerien vahvistaminen hormonaalisten haitta-aineiden tunnistamiseksi

Päätöksentekomenettely

Hormonaalisten haitta-aineiden tunnistamiseen liittyviä tieteellisiä kriteerejä koskevien säädösluonnosten hyväksymismenettelyjen yhteydessä Euroopan komissio kuuli sekä asiantuntijoita että biosidi- ja kasvinsuojeluvalmisteista vastaavia EU-maiden edustajia.

Pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean (PAFF) torjunta-ainelainsäädäntöä käsittelevässä kokouksessa (12.–13.12.2017) EU-maiden edustajat äänestivät kasvinsuojeluaineiden hormonaalisia haitta-aineita koskevan asetusluonnoksen hyväksymisen puolesta. EU:n neuvosto ja Euroopan parlamentti eivät esittäneet vastalauseita tarkasteluaikana, joka päättyi 9.4.2018. Komissio hyväksyi kriteerit 19.4.2018.

Kasvinsuojeluaineissa käytettäviä tehoaineita koskevat kriteerit on julkaistu ja ne tulivat voimaan 10.5.2018. Niitä sovelletaan 10.11.2018 alkaen kaikkiin kasvinsuojeluaineissa käytettyihin tehoaineisiin koskeviin uusiin ja käsiteltävänä oleviin hakemuksiin.

Komissio antoi 4.9.2017 delegoidun asetuksen tieteellisten kriteerien vahvistamisesta biosidivalmisteiden hormonaalisten haitta-aineiden tunnistamiseksi. EU:n neuvosto ja Euroopan parlamentti eivät esittäneet vastalauseita delegoidusta asetuksesta sen tarkasteluaikana, joka päättyi 4.11.2017.

Biosidivalmisteissa käytettäviä aineita koskevat kriteerit tulivat voimaan 7.12.2017. Niitä sovelletaan 7.6.2018 alkaen kaikkiin biosidivalmisteissa käytettyjä aineita koskeviin uusiin ja käsiteltävänä oleviin hakemuksiin.

Komission jäsen Vytenis Andriukaitis ja Euroopan parlamentin asiasta vastaavan ENVI-valiokunnan puheenjohtaja vaihtoivat kriteereitä koskevat kirjeet 18.10.2016 ja 26.10.2017.

Kriteerien täytäntöönpano

Torjunta-aineiden ja biosidien hormonaalisten haitta-aineiden tunnistamista koskevat ohjeet ovat nyt saatavilla (7.6.2018).

Ohjeet ovat laatineet Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) ja Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) Euroopan komission Yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) tuella.

Vaikutustenarviointi

Voidakseen esittää hormonaalisten haitta-aineiden tunnistamista koskevia kriteerejä kasvinsuojeluaineita ja biosidivalmisteita koskevien asetusten yhteydessä Euroopan komissio teki ensin kattavan vaikutustenarvioinnin, jossa analysoitiin erilaisia vaihtoehtoja tällaisten kriteerien määrittämiseksi.

Osapuolten vuoropuhelu

Vaikutustenarvioinnin yhteydessä Euroopan komissio kävi avointa vuoropuhelua sidosryhmien ja muiden päätöksentekijöiden kanssa arviointikriteerien vahvistamiseksi. Keskustelua käytiin muun muassa seuraavissa tilaisuuksissa: