Ugrás a fő tartalomra
Public Health

Az endokrin károsító anyagok azonosítását szolgáló tudományos kritériumok megállapítása

Döntéshozatal

A Bizottság párhuzamosan konzultált a biocid termékekért, illetve a növényvédő szerekért felelős szakértőkkel és tagállami képviselőkkel, hogy az előirányzott jogalkotási eljárást tiszteletben tartva megállapodás szülessen arról a két jogszabálytervezetről, amely az endokrin károsító anyagok azonosítását szolgáló tudományos kritériumokat hivatott meghatározni.

A Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottsága 2017. december 12-én és 13-án megbeszélést tartott, amelynek témája a növényvédő szerekre vonatkozó szabályozás volt. A megbeszélésen az uniós tagállami képviselők a növényvédő szerekre vonatkozó jogszabályok kapcsán megszavazták azt az új rendelettervezetet, amely megállapítja az endokrin károsító anyagok azonosítására szolgáló kritériumokat. Az ellenőrzési időszakban (amely 2018. április 9-én ért véget) sem a Tanács, sem az Európai Parlament nem élt kifogással a tervezett kritériumok ellen, amelyeket a Bizottság 2018. április 19-én el is fogadott.

A Bizottság közzétette a növényvédő szerekben használt hatóanyagokra vonatkozó kritériumokat, amelyek 2018. május 10-én léptek hatályba, és amelyeket 2018. november 10-től kell alkalmazni a növényvédő szerekben használt hatóanyagokra vonatkozó új kérelmekre, valamint azokra, amelyek elbírálása még folyamatban van.

A Bizottság 2017. szeptember 4-én felhatalmazáson alapuló rendeletet fogadott el azokról a tudományos kritériumokról, amelyekkel a biocid termékekben lévő, endokrin károsító anyagok azonosíthatók. Az ellenőrzési időszakban (amely 2017. november 4-én ért véget) sem a Tanács, sem az Európai Parlament nem élt kifogással a felhatalmazáson alapuló rendelet ellen.

A Bizottság közzétette a biocid termékekben felhasznált anyagokra vonatkozó kritériumokat, amelyek 2017. december 7-én léptek hatályba, és amelyeket 2018. június 7-től kell alkalmazni a biocid termékekre vonatkozó új kérelmekre, valamint azokra, amelyek elbírálása még folyamatban van.

Andriukaitis biztos és az Európai Parlament ENVI bizottságának elnöke 2016. október 18-án és 2017. október 26-án levélben vitatta meg a kritériumokat.

A kritériumok alkalmazása

Az endokrin károsító tulajdonsággal rendelkező anyagok növényvédő szerekben és biocidokban történő azonosítását 2018. június 7-e óta útmutató segíti.

Az útmutatót az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) és az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontjának (JRC) segítségével dolgozta ki.

Hatásvizsgálat

Mielőtt az Európai Bizottság javaslatot tett volna az endokrin károsító anyagok növényvédő szerekben és biocid termékekben történő azonosításának kritériumaira vonatkozóan, átfogó hatásvizsgálatot végzett. Ennek során elemezte azokat a különféle lehetőségeket, amelyekkel az említett kritériumok meghatározhatók.

  • A hatásvizsgálat munkatervét 2014 júniusában tette közzé.
  • A Bizottság 2014. szeptember 26. és 2015. január 16. között nyilvános konzultációt folytatott, amelyre 27 ezer hozzászólás érkezett. A Bizottság 2015. február 2-án nyilvánosságra hozta azokat a véleményeket, amelyek beküldői ehhez hozzájárultak. A konzultációról szóló jelentés 2015. július 24-én jelent meg.
  • A Bizottság 2016 júniusában tette közzé a hatásvizsgálatot és az arról készült összefoglalót.
  • A hatásvizsgálat során a Bizottság legelőször egy tanulmányra támaszkodott, amely azt vizsgálta, hogy az egyes kritériummeghatározási opciók esetében mely vegyi anyagok minősülnének endokrin károsító anyagnak. Egy független külső vállalkozó az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja által kidolgozott módszert alkalmazva hozzávetőleg 600 vegyi anyagot vizsgált meg.

Párbeszéd az érdekelt felekkel

A hatásvizsgálat kapcsán az Európai Bizottság nyílt és átlátható párbeszédet kezdeményezett az érdekelt felekkel és más politikai döntéshozókkal. A téma a kritériumok meghatározása volt, és többek között az alábbi eseményekre került sor: