Skip to main content
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Public Health

Ενίσχυση της συνεργασίας στην ΕΕ μετά το 2020

Το 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε τις εργασίες για την ενίσχυση της συνεργασίας στην ΕΕ στον τομέα της αξιολόγησης των τεχνολογιών της υγείας ως απάντηση στις εκκλήσεις των χωρών της ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των ενδιαφερόμενων μερών προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα της συνεργασίας μετά το 2020. Στο πρόγραμμα εργασίας της του 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι η πρωτοβουλία αυτή θα βελτιώσει τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς για τις τεχνολογίες της υγείας.

Νομοθετική πρόταση

Στις 31 Ιανουαρίου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε νομοθετική πρόταση, η οποία προέκυψε μετά από εκτεταμένη διαδικασία προβληματισμού κατόπιν της παρακάτω εκτίμησης επιπτώσεων. Η πρόταση αυτή διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προς έγκριση έως το 2019. Μπορείτε να βρείτε την πρόταση και τις σχετικές πληροφορίες εδώ:

Εκτίμηση επιπτώσεων

Κατά την κατάρτιση της νομοθετικής πρότασης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διενήργησε εκτίμηση επιπτώσεων σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Από την εκτίμηση επιπτώσεων προέκυψε ότι είναι αναγκαία η ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ και συνοψίστηκαν σε σχετική έκθεση οι πιθανές επιπτώσεις συγκεκριμένων επιλογών. Μια ανεξάρτητη επιτροπή (Επιτροπή Ρυθμιστικού Ελέγχου) αξιολόγησε την έκθεση προτού διατυπώσει γνώμη. Η εκτίμηση επιπτώσεων και τα συνοδευτικά έγγραφα διατίθενται εδώ:

Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη

  • Στις 21 Οκτωβρίου 2016, ξεκίνησε διαδικτυακή δημόσια διαβούλευση για την πρωτοβουλία. Η διαβούλευση αυτή, η οποία ολοκληρώθηκε στις 13 Ιανουαρίου 2017, συγκέντρωσε απόψεις για το μέλλον της συνεργασίας της ΕΕ στον τομέα της αξιολόγησης των τεχνολογιών της υγείας. Τα σχετικά αποτελέσματα συνοψίζονται στην έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων και εξετάστηκαν προσεχτικά κατά την κατάρτιση της νομοθετικής πρότασης.
  • Στο πλαίσιο της διαβούλευσης αυτής, πραγματοποιήθηκαν πολλές διμερείς συνεδριάσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι επίσης διαθέσιμα.

Αρχική εκτίμηση επιπτώσεων

Τον Σεπτέμβριο 2016, δημοσιεύθηκε αρχική εκτίμηση επιπτώσεων, η οποία αποτελεί το πρώτο βήμα για τον προσδιορισμό των πρωτοβουλιών της ΕΕ. Το έγγραφο περιγράφει την παρούσα κατάσταση και πιθανούς τρόπους για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που εντοπίστηκαν.

Σχετικές πληροφορίες