Glavni sadržaj
Public Health

Jačanje suradnje na razini Unije nakon 2020.

Europska komisija je 2016. započela s radom na jačanju suradnje na razini Unije u području procjene zdravstvenih tehnologija kao odgovor na poziv država članica, Europskog parlamenta i zainteresiranih strana da se ona održi i nakon 2020. U svojem programu rada za 2017. Europska komisija najavila je da će pritom raditi i na poboljšanju funkcioniranja jedinstvenog tržišta za zdravstvene tehnologije.

Zakonodavni prijedlog

Europska komisija donijela je zakonodavni prijedlog 31. siječnja 2018. Bio je to rezultat opsežnog procesa razmatranja slijedom rezultata procjene učinka navedene u nastavku. Prijedlog je poslan Europskom parlamentu i Vijeću s ciljem donošenja do 2019. Prijedlog i povezane informacije možete pronaći ovdje:

Procjena učinka

Tijekom izrade zakonodavnog prijedloga Europska komisija provela je procjenu učinka u skladu sa Smjernicama za bolju regulativu. U okviru procjene učinka utvrđeno je da postoji potreba za djelovanjem Unije, a potencijalni učinci pojedinih opcija sažeto su prikazani u pripadajućem izvješću. Neovisni odbor (Odbor za regulatorni nadzor) ocijenio je izvješće i zatim iznio svoje mišljenje. Procjenu učinka i prateće dokumente možete pronaći ovdje:

Savjetovanje s dionicima

  • Internetsko javno savjetovanje o inicijativi pokrenuto je 21. listopada 2016. U savjetovanju, koje je trajalo do 13. siječnja 2017., prikupljena su mišljenja o budućnosti suradnje na razini Unije u području procjene zdravstvenih tehnologija. Rezultati su ukratko prikazani u izvješću o procjeni učinka i pažljivo su razmotreni pri izradi zakonodavnog prijedloga.
  • U okviru savjetovanja održano je nekoliko bilateralnih sastanaka s dionicima, a dostupni su i zapisnici sa sastanaka.

Početna procjena učinka

U rujnu 2016. objavljena je početna procjena učinka, koja je prvi korak u definiranju svake inicijative Unije. U dokumentu se opisuje postojeće stanje i razmatraju mogućnosti poboljšanja s obzirom na utvrđene nedostatke.

Povezane informacije