Skip to main content
Public Health

Projekter, der får EU-støtte

Passende definition og kodificering af sjældne sygdomme og oprettelse af en fortegnelse

Samarbejde mellem organisationer inden for sjældne sygdomme, der skal

  • styrke samarbejdet mellem patientorganisationer på EU-plan
  • skabe partnerskaber mellem alliancer
  • forbedre organisationers og netværks synlighed og driftskapacitet.

Netværk inden for sjældne sygdomme, der skal

  • hjælpe andre europæiske netværk med at udveksle oplysninger
  • fremme klassificeringsarbejdet
  • skabe strategier og ordninger for informationsudveksling mellem patienter, frivillige og fagfolk
  • fastlægge relevante sundhedsindikatorer
  • udvikle sammenlignelige epidemiologiske data på EU-plan
  • fremme udveksling af bedste praksis
  • udforme tiltag for patientgrupper.