Skip to main content
Public Health

Proiecte sprijinite de UE

Definirea, codificarea şi inventarierea adecvată a bolilor rare

Cooperarea dintre organizaţiile active în domeniul combaterii bolilor rare

  • consolidează colaborarea la nivel european dintre organizaţiile de pacienţi
  • dezvoltă parteneriate între alianţe
  • sporeşte vizibilitatea şi capacitatea operaţională a organizaţiilor şi a reţelelor active în domeniul combaterii bolilor rare

Reţele de acţiune pentru combaterea bolilor rare

  • facilitează schimbul de informaţii dintre reţelele europene care militează pentru combaterea bolilor rare
  • promovează aplicarea unui mai bune clasificări
  • elaborează strategii şi mecanisme pentru a efectua schimburi de informaţii între pacienţi, voluntari şi specialişti din domeniu
  • definesc indicatori de sănătate relevanţi
  • publică date epidemiologice comparabile la nivelul UE
  • sprijină schimbul de bune practici
  • elaborează măsuri pentru grupuri de pacienţi