Skip to main content
Public Health

Projekty wspierane przez UE

Definicja, kodyfikacja i rejestracja chorób rzadkich

Dzięki współpracy między organizacjami zajmującymi się chorobami rzadkimi:

  • możliwa jest silniejsza współpraca na szczeblu europejskim między organizacjami pacjentów
  • następuje rozwój partnerstwa
  • zwiększa się widoczność i możliwości operacyjne organizacji i sieci zajmujących się chorobami rzadkimi.

Sieci podejmujące działania w zakresie chorób rzadkich:

  • ułatwiają wymianę informacji pomiędzy istniejącymi organizacjami europejskimi
  • sprzyjają lepszej klasyfikacji chorób
  • opracowują strategie i mechanizmy wymiany informacji między cierpiącymi na choroby rzadkie, wolontariuszami i specjalistami
  • określają odpowiednie wskaźniki zdrowia
  • opracowują porównywalne dane epidemiologiczne na szczeblu UE
  • wspierają wymianę dobrych praktyk
  • opracowują środki z myślą o pacjentach.