Skip to main content
Public Health

EU:n tukemat hankkeet

Harvinaisten sairauksien asianmukainen määrittely, koodaus ja luettelointi

EU tukee hankkeita, joilla

  • parannetaan potilasjärjestöjen yhteistyötä Euroopan tasolla
  • luodaan kumppanuuksia eri liittojen välille
  • lisätään potilasjärjestöjen ja verkostojen näkyvyyttä ja toimintavalmiutta.

Harvinaisten sairauksien yhteistyöverkostojen avulla

  • helpotetaan olemassa olevien eurooppalaisten verkostojen tiedonvaihtoa
  • kehitetään tautiluokitusta
  • kehitetään strategioita ja välineitä potilaiden, vapaaehtoistyöntekijöiden ja terveydenhuollon ammattilaisten tiedonvaihtoon
  • määritellään terveysindikaattoreita
  • kehitetään vertailukelpoista epidemiologista tietoa EU:n tasolla
  • tuetaan parhaiden toimintatapojen vaihtoa
  • suunnitellaan eri potilasryhmiä koskevia toimia.