Skip to main content
Public Health

ELi toetatavad projektid

Haruldaste haiguste asjakohane määratlemine, kodeerimine ja loendi koostamine

Haruldaste haigustega tegelevate organisatsioonide koostöö

  • tugevdab patsiendiorganisatsioonide koostööd Euroopa tasandil;
  • kujundab liitudevahelisi partnerlusi;
  • suurendab haruldaste haigustega tegelevate organisatsioonide ja võrgustike nähtavust ning tegutsemisvõimet.

Tegevusvõrgustikud haruldaste haiguste valdkonnas

  • lihtsustavad teabevahetust olemasolevate haruldaste haiguste võrgustike vahel Euroopas;
  • edendavad paremat klassifitseerimist;
  • töötavad välja strateegiaid ja mehhanisme patsientide, vabatahtlike ja tervishoiutöötajate vaheliseks teabevahetuseks;
  • määratlevad asjakohased tervisenäitajad;
  • töötavad välja võrreldavad epidemioloogilised andmed ELi tasandil;
  • toetavad parimate tavade vahetamist;
  • arendavad meetmeid patsiendirühmade jaoks.