Направо към основното съдържание
Public Health

Грип

Ваксинацията играе изключително важна роля за предпазването на хората от грип. Според оценки ваксинирането само срещу сезонен грип в Европейския съюз предотвратява смъртта на 37 000 души всяка година.

Ваксинацията срещу грип настоятелно се препоръчва за лицата от рискови групи. Сред тях са възрастните хора, бременните жени, деца и възрастни с отслабена имунна система или хронични болести, при които е по-вероятно да се развие тежка форма на заболяването.

Ваксини срещу сезонен грип

Тъй като сезонните грипни вируси всяка година се променят, ваксинирането срещу тях трябва да става ежегодно, за да се гарантира ефективността на ваксините. През 2014 г. Европейската комисия публикува работен документ на службите на Комисията, в който се прави междинен анализ на изпълнението на препоръката на Съвета относно ваксинирането срещу сезонен грип, като се призовават страните от ЕС да поемат ангажимент за ежегодно ваксиниране срещу сезонен грип на 75 % от хората от рискови групи.

За да се гарантира, че гражданите имат достъп до безопасни и ефективни ваксини, Комисията работи с:

Ваксини срещу пандемичен грип

Когато има пандемия, Комисията подпомага координирането на реакцията на страните от ЕС, включително мерките, свързани с ваксините. Така например през 2009 г. тя помогна за разработването на национални стратегии за ваксиниране срещу пандемичния грип H1N1 (наричан още „свински грип“).

На 29 март 2019 г. 15 държави от ЕС и Европейската комисия подписаха рамкови договори с компанията Seqirus за производство и доставка на ваксини срещу пандемичен грип в рамките на Споразумението за съвместно възлагане на обществени поръчки за медицински мерки за противодействие. С тези договори се гарантира основно достъпът на гражданите на ЕС до ваксини за пандемичен грип в съответните държави членки, представляващи около половината от населението на ЕС, в случай на пандемичен грип.

Допълнителна информация:

Тъй като разработването на ваксина е възможно едва след идентифицирането на вируса, а това може да отнеме месеци, Комисията заедно с Европейската агенция по лекарствата (EMA) взе мерки за ускоряване на процедурата за предоставяне на разрешение за търговия при обявяване на пандемия.

Комисията също така работи с Европейската агенция по лекарствата (EMA), Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) и други заинтересовани страни за създаване на ефективна система за наблюдение на нежеланите реакции, след като започне прилагането на дадена ваксина.