Skip to main content
Public Health

Gripa

Cepljenje proti gripi je pomembno za varovanje zdravja ljudi. V Evropski uniji že samo cepljenje proti sezonski gripi predvidoma prepreči 37 tisoč smrti vsako leto.

Cepljenje proti gripi je zelo priporočljivo za ranljive skupine, denimo starejše, nosečnice ter otroke in odrasle z oslabljenim imunskim sistemom ali kroničnimi obolenji, pri katerih je bolj verjetno, da se pojavi huda oblika bolezni.

Cepljenje proti sezonski gripi

Virusi, ki povzročajo sezonsko gripo, se spreminjajo. Da bi bilo cepljenje učinkovito, se vsako leto pripravi novo cepivo. Leta 2014 je Evropska komisija v delovnem dokumentu služb Komisije objavila vmesno analizo o izvajanju priporočila Sveta o cepljenju proti sezonski gripi, ki poziva države EU, da vsako leto proti sezonski gripi cepijo 75 % ogroženih skupin prebivalcev.

Evropska komisija želi prebivalcem EU zagotoviti varna in učinkovita cepiva, zato sodeluje z:

Cepljenje proti pandemični gripi

Med pandemijo Komisija pomaga usklajevati odziv držav EU, vključno z ukrepi glede cepljenja. Leta 2009 je denimo pomagala pri pripravi nacionalnih strategij cepljenja proti pandemični gripi H1N1 (oziroma prašičji gripi).

29. marca 2019 je v okviru sporazuma o skupnem javnem naročanju za zagotavljanje zdravstvenih protiukrepov Evropska komisija skupaj s 15 državami članicami podpisala okvirne pogodbe z družbo Seqirus za proizvodnjo in dobavo cepiva proti pandemični gripi. Te pogodbe državljanom EU jamčijo dostop do cepiv proti pandemični gripi v teh državah članicah, ki predstavljajo približno polovico prebivalstva EU, v primeru pandemije gripe.

Dodatne informacije:

Razvoj cepiva se lahko začne šele po določitvi virusa (kar lahko traja več mesecev), zato Komisija skupaj z Evropsko agencijo za zdravila ob razglasitvi pandemije sprejme ukrepe za skrajšanje postopka izdajanja dovoljenj za promet.

Komisija tudi sodeluje z Evropsko agencijo za zdravila (EMA), Evropskim centrom za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) in drugimi pomembnimi deležniki pri vzpostavljanju učinkovitega sistema za nadaljnje spremljanje morebitnih neželenih učinkov cepljenja.