Prejsť na hlavný obsah
Public Health

Chrípka

Očkovanie zohráva pri ochrane ľudí pred chrípkou dôležitú úlohu. Odhaduje sa, že v Európskej únii zabráni každý rok len očkovanie proti sezónnej chrípke až 37 000 úmrtiam.

Očkovanie proti chrípke sa dôrazne odporúča rizikovým skupinám. Patria k nim starší ľudia, tehotné ženy a deti a dospelí s oslabeným imunitným systémom alebo chronickými zdravotnými stavmi, pri ktorých je väčšia pravdepodobnosť, že sa u nich vyvinie závažná forma tejto choroby.

Očkovacie látky proti sezónnej chrípke

Vírus sezónnej chrípky sa každý rok vyvíja a ak majú byť vakcíny stále účinné, musia sa podávať opakovane každý rok. Európska komisia vydala v roku 2014 pracovný dokument útvarov Komisie, v ktorom uviedla predbežnú analýzu stavu vykonávania odporúčania Rady o očkovaní proti sezónnej chrípke a naliehavo vyzvala krajiny EÚ, aby sa zaviazali každý rok zaočkovať proti sezónnej chrípke 75 % rizikových skupín.

Na to, aby sa pre občanov zabezpečil prístup k bezpečným a účinným vakcínam, Európska komisia spolupracuje s týmito stranami:

Očkovacie látky proti pandémii

Keď sa vyskytne pandémia, Komisia pomáha krajinám EÚ s koordináciou ich reakcie vrátane opatrení týkajúcich sa vakcín. Napríklad v roku 2009 pomohla pri vypracovaní vnútroštátnych stratégii očkovania proti pandemickej chrípke A(H1N1)v (tzv. „prasacia chrípka“).

Dňa 29. marca 2019 podpísalo 15 členských štátov a Komisia rámcové zmluvy so spoločnosťou Seqirus na výrobu a dodávku vakcín proti pandemickej chrípke na základe dohody EÚ o spoločnom obstarávaní zdravotníckych protiopatrení. Tieto zmluvy v prvom rade zabezpečujú prístup občanov uvedených štátov EÚ (predstavujúcich približne polovicu obyvateľstva EÚ) k vakcínam proti pandemickej chrípke v prípade vypuknutia pandémie tejto choroby.

Doplňujúce informácie

Keďže vakcína sa môže vyvíjať až po identifikácii vírusu (čo môže trvať niekoľko mesiacov), Komisia spoločne s Európskou agentúrou pre lieky (EMA) prijíma opatrenia na urýchlenie postupu udelenia povolenia na uvedenie na trh v prípade, že je vyhlásená pandémia.

Komisia a Európska agentúra pre lieky (EMA) okrem toho spolupracujú s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a ďalšími príslušnými zainteresovanými stranami na vytvorení účinného systému monitorovania nežiaducich účinkov po použití vakcíny.

Latest updates