Direct naar de inhoud
Public Health

Griep

Vaccinatie speelt een essentiële rol bij de bescherming tegen griep (influenza). In de Europese Unie voorkomt de vaccinatie tegen griep alleen al jaarlijks 37 000 sterfgevallen.

Vaccinatie tegen griep wordt sterk aangeraden voor risicogroepen. Dit zijn o.a. ouderen, zwangere vrouwen, en kinderen en volwassenen met ofwel een verzwakt immuunsysteem of een chronische aandoening, die eerder een ernstige vorm van de ziekte kunnen ontwikkelen.

Inenting tegen griep

Aangezien het griepvirus elk jaar muteert, moeten griepvaccinaties elk jaar herhaald worden om effectief te blijven. In 2014 heeft de Europese Commissie een tussentijdse analyse gepubliceerd van de stand van zaken wat betreft de uitvoering van de aanbeveling van de Raad inzake griepvaccinaties. Daarin wordt de EU-landen aanbevolen jaarlijks 75% van de risicogroepen tegen griep te vaccineren.

Om te garanderen dat mensen kunnen beschikken over veilige, werkzame vaccins, werkt de Europese Commissie samen met verschillende groepen:

Vaccins tegen pandemieën

In het geval van een pandemie helpt de Commissie de EU-landen met de coördinatie van hun maatregelen, waaronder vaccinatie. Zo heeft zij in 2009 geholpen met het opstellen van nationale vaccinatiestrategieën tegen pandemische H1N1-influenza (ook wel de Mexicaanse griep of varkensgriep genoemd).

In het kader van de gezamenlijke aanbestedingsovereenkomst voor de aankoop van medische tegenmaatregelen van de EU hebben 15 EU-lidstaten en de Commissie op 29 maart 2019 kaderovereenkomsten gesloten met het farmaceutische bedrijf Seqirus voor de productie en levering van vaccins tegen pandemische griep. Deze overeenkomsten waarborgen in de eerste plaats dat burgers in deze landen (ongeveer de helft van de EU-bevolking) in het geval van een influenzapandemie toegang tot griepvaccins hebben.

Aanvullende informatie

Aangezien er pas een griepvaccin kan worden ontwikkeld wanneer een specifiek virus is geïdentificeerd (wat enkele maanden kan duren), heeft de Commissie samen met het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) maatregelen getroffen om de vergunningsprocedure voor het in de handel brengen van een vaccin te versnellen wanneer er sprake is van een pandemie.

De Commissie werkt ook samen met het EMA, het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) en andere belanghebbenden om een doeltreffend systeem op te zetten voor toezicht op bijwerkingen na het gebruik van een vaccin.