Skip to main content
Public Health

MÄRKUS: ühisportaalil on tehniline platvorm, mille kaudu saab teabe esitaja edastada sõnumi liikmesriigile. Andmete hindamine ning tubakatoodete direktiivi kohaldamine ja selle nõuete täitmise tagamine, samuti arvete esitamine (kui see on asjakohane) kuuluvad konkreetse liikmesriigi pädevusse.

Riiklikud ametiasutused

Palun võtke ühendust asjaomaste riiklike ametiasutustega, kui vajate selgitusi teabe sisu (nt mõõtmisstandardite) kohta või kui teil on muid haldusküsimusi (nt tasude maksmise, teie toote staatuse jne kohta).

Euroopa Komisjon

  • Teil on tehnilisi probleeme ühisportaaliga?

Saatke meile e-kiri aadressil SANTE-EUCEG-ITSUPPORT@ec.europa.eu (palun lisage probleemi selge ja üksikasjalik kirjeldus, ekraanipilt aknast, milles probleem ilmnes, ja esitaja ID, kui see on teil olemas).

  • Üldised küsimused ühisportaali toimimise kohta

Saatke meile e-kiri aadressil SANTE-EU-CEG@ec.europa.eu