Skip to main content
Public Health

Contactgegevens

OPMERKING: Het EU-CEG heeft een platform waar u een bericht aan een lidstaat kunt sturen. De beoordeling van de gegevens, de toepassing/handhaving van de richtlijn tabaksproducten en de facturering (waar van toepassing) vallen onder de bevoegdheid van de afzonderlijke lidstaten.

Betrokken nationale instanties

Neem contact op met de betrokken nationale instantie als u meer inhoudelijke informatie wenst (bv. over meetnormen) of andere administratieve vragen heeft (bv. over de betaling van vergoedingen of de status van uw product).

Europese Commissie

  • Technische problemen met het EU-CEG?

Stuur een e-mail naar: SANTE-EUCEG-ITSUPPORT@ec.europa.eu (met een duidelijke en gedetailleerde beschrijving van het probleem, een screenshot van het venster waarin het probleem zich voordoet, en uw Submitter ID als u er een heeft).

  • Hebt u vragen over hoe het EU-CEG werkt?

Stuur een e-mail naar: SANTE-EU-CEG@ec.europa.eu