Skip to main content
Public Health

Date de contact

NOTĂ: EU-CEG oferă o platformă tehnică pentru transmiterea unui mesaj de la un furnizor de date către un stat membru. Evaluarea datelor și aplicarea/asigurarea respectării Directivei privind produsele din tutun, precum și facturarea (după caz) intră în competența fiecărui stat membru.

Autoritățile naționale relevante

Vă rugăm să luați legătura cu autoritățile naționale relevante în cazul în care aveți nevoie de clarificări cu privire la conținutul informațiilor (de exemplu, standardele în materie de măsurare), precum și la orice alte chestiuni administrative (plata taxelor, statutul produsului dumneavoastră etc.)

Comisia Europeană

  • Aveți probleme tehnice legate de platforma EU-CEG?

Trimiteți-ne un e-mail la adresa: SANTE-EUCEG-ITSUPPORT@ec.europa.eu (vă rugăm să includeți o descriere clară și detaliată a problemei, o captură de ecran a ferestrei în care apare problema și numărul de identificare ca furnizor de date, dacă este cazul).

  • Aveți întrebări generale despre modul în care funcționează platforma EU-CEG?

Trimiteți-ne un e-mail la adresa: SANTE-EU-CEG@ec.europa.eu