Skip to main content
Public Health

Kontaktuppgifter

Obs: EU-CEG är en teknisk plattform där uppgiftslämnare kan lägga in ett meddelande till ett medlemsland. Utvärderingen av uppgifterna och tillämpningen/genomförandet av direktivet om tobaksvaror samt eventuell fakturering är varje medlemslands ansvarsområde.

Nationella myndigheter

Kontakta de ansvariga nationella myndigheterna om du har frågor om informationens innehåll (t.ex. mätstandarder) eller administrativa frågor (t.ex. om avgifter och din produkts status).

EU-kommissionen

  • Har du tekniska problem med EU-CEG?

Mejla oss på SANTE-EUCEG-ITSUPPORT@ec.europa.eu (bifoga en tydlig och detaljerad beskrivning av problemet, en skärmbild av sidan där problemet uppstod och ditt uppgiftslämnar-ID om du har ett).

  • Har du allmänna frågor om EU-CEG?

Mejla oss på SANTE-EU-CEG@ec.europa.eu