Skip to main content
Logotip Europske komisije
Public Health

Podaci za kontakt

NAPOMENA: skupina EU-CEG osigurava tehničku platformu za slanje podnositeljeve poruke državi članici. Procjena podataka i primjena/provedba Direktive o duhanskim proizvodima te izdavanje računa (ako je to relevantno) u nadležnosti su država članica.

Mjerodavna nacionalna tijela

Obratite se mjerodavnim nacionalnim tijelima ako trebate objašnjenje sadržaja informacija (npr. mjernih standarda) ili imate kakvo drugo administrativno pitanje (npr. o plaćanju naknada, statusu proizvoda i sl.).

Europska komisija

  • Imate tehničkih problema s aplikacijom EU-CEG?

Obratite nam se e-poštom na adresu: SANTE-EUCEG-ITSUPPORT@ec.europa.eu (navedite jasan i detaljan opis problema, snimku zaslona s prikazom problema i identifikacijsku oznaku pošiljatelja ako je imate).

  • Imate općenita pitanja o načinu rada aplikacije EU-CEG?

Obratite nam se e-poštom na adresu: SANTE-EU-CEG@ec.europa.eu