Skip to main content
Public Health

Kontaktné údaje

POZNÁMKA: EU-CEG poskytuje technickú platformu na doručenie správy od odosielateľa členskému štátu. Posúdenie údajov a uplatňovanie/presadzovanie smernice o tabakových výrobkoch, ako aj fakturácia (v prípade potreby) patria do právomoci jednotlivých členských štátov.

Príslušné vnútroštátne orgány

V prípade nejasností týkajúcich sa obsahu informácií (napr. etalóny) alebo administratívnych záležitostí (napr. platenie poplatkov, status vášho výrobku atď.) sa obráťte na príslušné vnútroštátne orgány.

Európska komisia

  • Máte technický problém s nástrojom EU-CEG?

Pošlite nám e-mail na adresu: SANTE-EUCEG-ITSUPPORT@ec.europa.eu (vrátane jasného a podrobného opisu problému, snímky obrazovky s oknom, kde sa problém objavuje, a IČ odosielateľa, ak ho máte).

  • Máte všeobecné otázky o fungovaní nástroja EU-CEG?

Pošlite nám e-mail na adresu: SANTE-EU-CEG@ec.europa.eu