Skip to main content
Public Health

Coordonarea sistemelor de sănătate

Sistemele de sănătate trebuie să fie accesibile, eficace și capabile să se adapteze la schimbări și provocări viitoare. Toate se confruntă cu aceleași presiuni care le obligă să evolueze, să se modernizeze și să se adapteze la un mediu în continuă schimbare, ceea ce poate avea un efect negativ asupra cheltuielilor de sănătate. Aceste presiuni asupra cheltuielilor pot fi rezultatul a diverși factori, printre care:

  • schimbările demografice (îmbătrânirea populației)
  • modificările epidemiologice (impactul crescut al bolilor cronice)
  • noile tehnologii (și interoperabilitatea și standardizarea pe care le implică)
  • responsabilizarea pacienților
  • penuria de forță de muncă
  • repartizarea inegală a personalului medical
  • inegalitățile în materie de sănătate.

În 2014, strategia UE privind sistemele de sănătate a fost lansată pentru a elabora acțiuni coordonate la nivelul UE cu scopul de a îmbunătăți eficacitatea, accesibilitatea și capacitatea de adaptare a acestor sisteme.

Strategia UE pentru sisteme de sănătate eficace, accesibile și reziliente

Consolidarea eficacității

Îmbunătățirea accesibilității

Ameliorarea rezilienței

Evaluarea performanței sistemelor de sănătatePlanificarea personalului sanitar din UEEvaluarea tehnologiilor medicale
Siguranța pacienților și calitatea îngrijirilor medicaleRaportul costuri-eficiență în utilizarea medicamentelorSistemul de informare în materie de sănătate
Integrarea asistenței medicalePunerea optimă în aplicare a Directivei 2011/24/UEe-Sănătate

Sustenabilitatea sistemelor de sănătate

Relația dintre sănătatea publică, prosperitatea economică și coeziunea socială este un fapt bine cunoscut, la fel și preocupările cu privire la sustenabilitatea pe termen lung a finanțelor publice. Abordarea acestor aspecte printr-o creștere a eficienței și prin asigurarea accesului la servicii de asistență medicală de calitate este esențială pentru opțiunile de politică prezentate în:

Sănătatea și Semestrul european

Eficacitatea, accesibilitatea și capacitatea de adaptare a sistemelor naționale de sănătate sunt analizate în cadrul fiecărui ciclu al Semestrului european - un cadru utilizat din 2014 pentru coordonarea politicilor economice în UE. Importanța sănătății este, în general, subliniată în analizele anuale ale creșterii publicate de Comisie la începutul fiecărui Semestru european.

Comisia își propune să sprijine statele membre prin intermediul acestui exercițiu, oferindu-le analize și previziuni și propunând măsuri concrete care ar îmbunătăți reformele. De asemenea, sprijină financiar consolidarea capacității instituțiilor naționale pentru punerea în aplicare a reformelor prin intermediul a diferite instrumente de finanțare.

Semestrul european încurajează și sprijină reformele structurale ale sistemelor naționale de sănătate. Aceste reforme și măsuri sunt analizate în rapoartele de țară și în recomandările specifice fiecărei țări. De la lansarea Semestrului, aproximativ o treime dintre statele membre UE au primit recomandări referitoare la sistemul lor de sănătate, Comisia monitorizând progresele înregistrate. Având în vedere că aceste reforme sunt complexe, aplicarea recomandărilor trebuie evaluată pe termen lung.