Ugrás a fő tartalomra
Public Health

Válságkezelés

A fertőző betegségek gyorsan terjednek, ha nem lépünk fel ellenük időben. A több országot érintő járványok esetén gyors, célzott és koordinált válaszintézkedéseket kell hozni. Ehhez hasonlóan a vegyi eredetű veszélyek vagy a környezeti katasztrófák (pl. vulkánkitörés) is hamar átléphetik az országhatárokat vagy kimeríthetik egyetlen ország reagálási képességét.

Az egészségügyi válságok kezelésében az EU szerepe elsősorban az, hogy összehangolja a válaszintézkedéseket; a konkrét népegészségügyi intézkedésekért a tagállamok kormányai tartoznak felelősséggel, amelyeknek figyelembe kell venniük olyan tényezőket is, mint az ország járványügyi helyzete, a társadalom szerkezete és az országos egészségügyi rendszer kapacitása.

A Bizottság szorosan együttműködik az összes uniós tagállammal, hogy válaszintézkedéseik koherensek és egymással összehangoltak legyenek. A Bizottság emellett uniós szintű eszközöket is mozgósíthat (pl. közös közbeszerzés), hogy közvetlenül támogassa a tagállamokat.

A jelenlegi Covid19-világjárvány súlyos egészségügyi válság, amely uniós szinten szorosan összehangolt intézkedéseket tesz szükségessé. A nyugat-afrikai ebolajárvány során hozott intézkedések jó példái az ilyen uniós együttműködésnek.

Egészségügyi Biztonsági Bizottság

Az Egészségügyi Biztonsági Bizottság (HSC) feladata, hogy összehangolja a határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyekre való gyors uniós reakciót. A bizottság az egyes országok konkrét intézkedéseivel kapcsolatos információcsere legfontosabb fóruma, ahol a tagok az Európai Bizottsággal együtt határozzák meg a felkészülés, tervezés, kockázat- és válságkommunikáció és reagálás mikéntjét.

A bizottság az EU-tagállamok egészségügyi hatóságainak képviselőiből áll. A tagjelölt országok és a potenciális tagjelöltek megfigyelőként vesznek részt az üléseken. A bizottság Covid19-cel foglalkozó üléseire az Egyesült Királyságot, Svájcot, Ukrajnát stb. is meghívják, hogy részvételükkel erősítsék az együttműködést.

Az Egészségügyi Biztonsági Bizottság rendszeres időközönként ül össze, de szükség esetén – a Bizottság vagy valamelyik tagállam kérésére – rendkívüli ülést is tart. Az elnöki tisztséget a Bizottság tölti be. A Covid19-világjárvány kitörése óta az Egészségügyi Biztonsági Bizottság nagy gyakorisággal ülésezik.

Amikor valamelyik tagország népegészségügyi intézkedéseket tervez, hogy fellépjen egy határokon átterjedő súlyos veszéllyel szemben, még az intézkedések elfogadása előtt tájékoztatnia kell a többi uniós országot és az Európai Bizottságot a tervezett fellépés jellegéről, céljáról és hatásköréről – kivéve, ha a népegészség védelme azonnali válaszlépéseket tesz szükségessé.

A tagállami egészségügyi szolgálatok képviselői az Egészségügyi Biztonsági Bizottságon belül – a Bizottságot is bevonva – konzultációt folytatnak egymással az alábbiak koordinálása céljából:

  • a több országot fenyegető súlyos egészségügyi veszélyre való tagállami szintű reagálás,
  • a tagállami szükségletekhez és körülményekhez igazított kockázati és válsághelyzeti kommunikáció a nyilvánosság és az egészségügyi szakemberek felé.

A nemzeti reagálási képességeket meghaladó, határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszély esetén az érintett tagállam az uniós polgári védelmi mechanizmuson keresztül más tagállamoktól segítséget kérhet.

Gyógyszerügyi eljárások világjárványveszély alatt

Ha pandémiaveszély vagy más, nagyon súlyos kockázat veszélyezteti a népegészségügyet az Európai Unióban, az Európai Bizottság népegészségügyi szükséghelyzetet hirdethet ki. Ilyenkor életbe lépnek az uniós gyógyszerészeti jogszabályok speciális rendelkezései, amelyeknek köszönhetően gyorsítva lehet engedélyezni a gyógyszerek forgalomba hozatalát. Indokolt esetben a Bizottság gyorsított engedélyezési eljárás alkalmazását mérlegeli a pandémiás influenza elleni vakcinázás mielőbbi bevezetésére.

Az Európai Bizottság folyamatosan kapcsolatban áll kulcsfontosságú partnereivel, úgy mint az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központtal (ECDC), az Európai Gyógyszerügynökséggel (EMA) és az Egészségügyi Világszervezettel (WHO).

Kockázati és válsághelyzeti kommunikáció

A válsághelyzetek tagállami kezelésének fontos eleme a lakosság és a egészségügyi szakemberek tájékoztatása: a kommunikációnak és az információcserének közérthetőnek és hatékonynak kell lenniük.

Járvány esetén az EU támogatja a tagállamok kockázati kommunikációját, de nem ír elő számukra harmonizált intézkedéseket. A Bizottság feladata, hogy garantálja a tagállamok közötti koordinációt, hogy a lakosság és az egészségügyi szakemberek tájékoztatása egységes és összehangolt legyen.

Kommunikációs szakemberek hálózata

Az Egészségügyi Biztonsági Bizottság létrehozott egy uniós szintű hálózatot, mely az uniós tagállamok, a Bizottság és az uniós ügynökségek válsághelyzet-kommunikációs szakembereit tömöríti.

A hálózat elősegíti az együttműködést:

  • a válság során: a kezdetektől fogva egyszerűsíti az információcserét, továbbá koordinálja a tagállami stratégiákat és a lakossági tájékoztatást, hogy egységesek és összehangoltak legyenek, miközben figyelembe veszik a helyi körülményeket;
  • hosszabb távon: elősegíti a bevált gyakorlatok cseréjét a kockázati/válsághelyzeti kommunikációval kapcsolatban, valamint ajánlásokat bocsát ki a megelőző intézkedésekhez.

A Covid19-diagnosztikai vizsgálatokkal foglalkozó technikai munkacsoport

A Covid19-világjárvánnyal összefüggésben az Egészségügyi Biztonsági Bizottság 2021 májusában létrehozta a Covid19-diagnosztikai vizsgálatokkal foglalkozó technikai munkacsoportot, amely a 27 uniós tagállam és Norvégia szakértőiből, valamint az Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóság, a Közös Kutatóközpont és az ECDC képviselőiből áll.

A technikai munkacsoport elsősorban a következőket fogja megvitatni:

  • javaslatok az antigén gyorstesztek közös uniós jegyzékének naprakésszé tételére, amelyről az Egészségügyi Biztonsági Bizottságnak kell megállapodnia,
  • az antigén gyorstesztek klinikai teljesítményét értékelő független validálási vizsgálatok harmonizált protokollja, beleértve a közös kritériumokat is.

További információk a technikai munkacsoportról és tevékenységeiről.