Skip to main content
Public Health

Planificarea pregătirii și a răspunsului

Comisia Europeană a propus un nou cadru de securitate sanitară, revizuind temeiul juridic actual (Decizia nr. 1082/2013/UE). Pe baza lecțiilor învățate din lupta împotriva pandemiei provocate de coronavirus, noul cadru va consolida coordonarea la nivelul UE și va mări rolul agențiilor UE în coordonarea măsurilor de pregătire și răspuns.

Până la adoptarea noii reglementări, Decizia nr. 1082/2013/UE privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate oferă cadrul pentru coordonarea planificării măsurilor de pregătire și răspuns și pentru consolidarea capacităților de monitorizare, de avertizare, de evaluare și de reacție rapidă la urgențele sanitare.

Decizia:

  • sprijină schimbul de bune practici și de experiență în ceea ce privește planificarea pregătirii și a răspunsului
  • furnizează un cadru pentru planurile naționale împotriva diferitor tipuri de amenințări la adresa sănătății (de exemplu, bolile infecțioase precum gripa pandemică sau alte situații cauzate de agenți biologici sau necunoscuți, accidente cauzate de agenți chimici, evenimente naturale legate de mediu sau acte deliberate)
  • facilitează interoperabilitatea planurilor naționale, furnizând mecanisme de coordonare și analiză și instrumente de comunicare
  • sprijină punerea în aplicare a cerințelor Regulamentului sanitar internațional al OMS (RSI) privind capacitățile de bază, astfel încât să se detecteze, să se evalueze, să se raporteze și să se răspundă eficient la urgențele din domeniul sănătății publice

Acțiunile UE de consolidare a gradului de pregătire includ, de exemplu, exerciții periodice de testare a procedurilor prevăzute de planurile europene și naționale de pregătire. În cadrul programului UE în domeniul sănătății, sprijinul este furnizat prin formare și simulări și prin facilitarea schimbului de experiențe, orientări și proceduri între țările din UE. Acest lucru garantează faptul că autoritățile și instituțiile naționale sunt în măsură să lucreze împreună cu Comisia și să facă schimb de informații în cazul unei crize cu evoluție rapidă.

Începând din 2003, Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente (Chafea) gestionează proiecte privind pregătirea și răspunsul.

În plus, articolul 5 din Decizia nr. 1082/2013 include dispoziții privind achizițiile publice comune de contramăsuri medicale, care asigură niveluri ridicate de pregătire și un instrument de sprijinire a răspunsului coordonat la amenințările la adresa sănătății.

Achizițiile publice comune de contramăsuri medicale: asigurarea unui nivel corespunzător de pregătire

În 2009, izbucnirea epidemiei de gripă pandemică H1N1 a evidențiat o serie de deficiențe legate de puterea de cumpărare a țărilor UE și de accesul lor la vaccinurile și medicamentele care pot fi utilizate în cazul unei pandemii. De aceea, Consiliul i-a solicitat Comisiei Europene să dezvolte un mecanism de achiziționare în comun a contramăsurilor medicale, care să sprijine accesul corect și echitabil la vaccinurile împotriva gripei pandemice și distribuirea acestora în viitor.

Acordul privind achizițiile publice comune de contramăsuri medicale a fost aprobat de Comisie pe 10 aprilie 2014. Din aprilie 2020, acesta a fost semnat de 37 de țări (toate țările UE și SEE, Regatul Unit, Albania, Muntenegru, Macedonia de Nord, Serbia, Bosnia și Herțegovina și Kosovo*).

Acordul prevede un mecanism voluntar care le permite țărilor UE participante și instituțiilor UE să achiziționeze în comun contramăsuri medicale (vaccinuri, medicamente antivirale, alte tratamente) pentru diferite categorii de amenințări transfrontaliere la adresa sănătății. Acesta stabilește norme comune pentru organizarea practică a procedurilor comune de achiziții publice, și anume:

  • stabilește modalitățile practice de funcționare a mecanismului
  • definește procesul decizional pentru alegerea procedurilor
  • organizează evaluarea ofertelor și atribuirea contractelor.

Mecanismul caută să amelioreze capacitatea țărilor UE de a contracara amenințările transfrontaliere grave la adresa sănătății, precum și să ofere un acces mai echitabil la contramăsuri medicale specifice, o mai bună securitate a aprovizionării și prețuri mai echilibrate pentru statele membre participante. O procedură de achiziție publică în comun poate începe dacă cel puțin 4 state membre plus Comisia votează pentru și participă la procesul de achiziție publică.

O realizare majoră pentru sănătatea publică și pregătirea pentru amenințări transfrontaliere grave este semnarea de către Comisie și țările UE, în martie 2019, a unor contracte-cadru pentru producția și furnizarea de vaccinuri antigripale pandemice.

Achizițiile publice comune au fost, de asemenea, esențiale în combaterea pandemiei de COVID-19. Sute de contracte cu o valoare totală de aproape 13 miliarde EUR asigură accesul a până la 36 de țări participante la mijloace terapeutice inovatoare vitale, precum și la echipamente medicale și de protecție, în conformitate cu politicile UE privind testarea și vaccinarea.

De la începutul anului 2020, 36 de țări au participat la 12 proceduri de achiziții publice comune, în urma cărora s-au încheiat peste 200 de contracte care le-au permis țărilor să comande materiale medicale esențiale și tratamente inovatoare în valoare de aproape 13 miliarde EUR.

*Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu RCSONU 1244/1999, precum și cu Avizul CIJ privind Declarația de independență a Kosovo.

Informații pe aceeași temă