Pāriet uz galveno saturu
Public Health

Sagatavotības un reaģēšanas plānošana

Eiropas Komisija ir ierosinājusi jaunu veselības drošības satvaru, pārskatot pašreizējo juridisko pamatu (Lēmums 1082/2013/ES). Pamatojoties uz pieredzi, kas gūta cīņā pret koronavīrusu, jaunais satvars uzlabos ES koordināciju un paplašinās ES aģentūru lomu sagatavotības un reaģēšanas pasākumu koordinēšanā.

Gaidot jaunu tiesību aktu pieņemšanu, Lēmums Nr. 1082/2013/ES par nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem nosaka satvaru koordinētu sagatavotības un reaģēšanas plānošanas pasākumu veikšanai, lai tādējādi stiprinātu spējas saistībā ar pārraudzību, agrīnu brīdināšanu, novērtējumiem un reaģēšanu ārkārtas situācijās veselības jomā.

Lēmums:

  • atbalsta paraugprakses un pieredzes apmaiņu attiecībā uz sagatavotības un reaģēšanas plānošanu;
  • ir pamats, uz kā dalībvalstīm balstīt savus plānus, kā novērst dažādus veselības apdraudējumus, piemēram, tādas infekcijas slimības kā pandēmiskā gripa vai citus apdraudējumus, ko izraisījuši bioloģiski vai nezināmi faktori, ķimikāliju noplūdes izraisītus negadījumus, apdraudējumus, kuriem ir dabiski iemesli, kā arī tīšu apdraudējumu, ko radījuši cilvēki;
  • palīdz nodrošināt dažādu valstu plānu savstarpēju savietojamību. Tas tiek panākts ar koordinācijas mehānismiem un analīzes un saziņas rīkiem;
  • attiecībā uz sabiedrības veselības ārkārtas situāciju atklāšanu, novērtēšanu, paziņošanu un reaģēšanu atbalsta pamatspēju prasību īstenošanu atbilstīgi PVO Starptautiskajiem veselības aizsardzības noteikumiem.

ES rīcība sagatavotības uzlabošanai ietver regulāras mācības, kurās testē ES un valstu sagatavotības plānos paredzētās procedūras. ES Veselības programmā paredzēti dažādi atbalsta sniegšanas veidi – tās var būt apmācības un praktiskas nodarbības, tāpat arī ES valstis var apmainīties ar pieredzi vai ar informāciju par vadlīnijām un procedūrām. Tādējādi tiek nodrošināts, ka valstu iestādes un struktūras spēj sadarboties gan ar Komisiju, gan viena ar otru, strauji mainīgā krīzes situācijā apmainoties ar informāciju.

Kopš 2003. gada sagatavotības un reaģēšanas projektus pārvalda Patērētāju, veselības un pārtikas izpildaģentūra (Chafea).

Turklāt Lēmuma 1082/2013 5. pantā ir iekļauti noteikumi par medicīnisko pretlīdzekļu kopīgu iepirkumu, kas nodrošina augstu sagatavotības līmeni un piedāvā rīku koordinētai reaģēšanai uz veselības apdraudējumiem.

Medicīnisko pretlīdzekļu kopīgs iepirkums: pienācīga sagatavotība veselības apdraudējumiem

Pandēmiskās gripas vīrusa H1N1 uzliesmojums 2009. gadā atklāja trūkumus pandēmijas vakcīnu un medikamentu pieejamībā un ES valstu pirktspējā. Tādēļ Padome lūdza Eiropas Komisijai izstrādāt mehānismu medicīnisko pretlīdzekļu kopīgam iepirkumam, kas nākotnē palīdzētu taisnīgi un vienlīdzīgi piekļūt pandēmiskās gripas vakcīnām un izplatīt tās.

Medicīnisko pretlīdzekļu kopīgā iepirkuma nolīgumu Komisija apstiprināja 2014. gada 10. aprīlī. 2020. gada aprīlī kopīgā iepirkuma nolīgumu bija parakstījušas 37 valstis — visas ES un EEZ valstis, Apvienotā Karaliste, Albānija, Melnkalne, Ziemeļmaķedonija, Serbija, Bosnija un Hercegovina, kā arī Kosova*.

Nolīgumā ir paredzēts brīvprātīgs mehānisms, kas ļauj iesaistītajām ES valstīm un ES iestādēm kopīgi iegādāties medicīniskos pretlīdzekļus dažādu pārrobežu veselības apdraudējumu novēršanai, tostarp vakcīnas, pretvīrusu zāles un citas terapijas. Tajā ir paredzēti kopīgi noteikumi kopīgu iepirkuma procedūru praktiskai organizēšanai, konkrēti:

  • mehānisma darbības praktiskie aspekti;
  • lēmumu pieņemšanas process attiecībā uz procedūru izvēli;
  • kārtība, kādā vērtējami iesniegtie piedāvājumi un noslēdzams līgums.

Mehānisma mērķis ir uzlabot dalībvalstu gatavību novērst nopietnus pārrobežu veselības apdraudējumus, nodrošinot taisnīgāku piekļuvi konkrētiem medicīniskiem pretlīdzekļiem un uzlabotu piegādes drošību, kā arī līdzsvarotākas cenas iesaistītajām dalībvalstīm. Kopīga iepirkuma procedūra var sākties, ja vismaz 4 dalībvalstis un Komisija nobalso par un piedalās iepirkuma procesā.

Būtisks sasniegums sabiedrības veselības jomā un sagatavotībā nopietnu pārrobežu draudu novēršanai ir pamatlīgumu parakstīšana par pandēmiskās gripas vakcīnu ražošanu un piegādi. Līgumus 2019. gada martā parakstīja Komisija un ES valstis, kas pārstāv aptuveni pusi no Eiropas iedzīvotājiem.

Cīņā pret Covid-19 pandēmiju ļoti svarīgi ir bijuši kopīgie iepirkumi. Simtiem līgumu, kuru kopējā vērtība ir gandrīz 13 miljardi eiro, nodrošina, ka līdz 36 valstīm, kas piedalās, ir pieejami svarīgi inovatīvi terapijas līdzekļi, aizsardzības līdzekļi un medicīniskais aprīkojums atbilstīgi ES politikai attiecībā uz testēšanu un vakcināciju.

Kopš 2020. gada sākuma līdz pat 36 valstis piedalījās 12 kopīgā iepirkuma procedūrās, kuru rezultāts ir vairāk nekā 200 līgumi, kas ļauj valstīm pasūtīt svarīgas medicīnas preces un inovatīvu terapiju gandrīz 13 miljardu eiro vērtībā.

*Šis nosaukums neskar nostājas par statusu un atbilst ANO DP Rezolūcijai 1244 (1999) un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju.

Papildinformācija