Skip to main content
Public Health

Terviseteabe eksperdirühm

Tervisteabe eksperdirühm on nõuanderühm, kuhu kuuluvad EL liikmesriikide, Euroopa Majanduspiirkonna riikide, ELi liikmesriigiks pürgijate ja rahvusvaheliste organisatsioonide esindajad.

Terviseteabe eksperdirühma peamised ülesanded on järgmised:

  • anda komisjonile nõu terviseteabe vajaduste, tehniliste lahenduste ja tõendipõhise tervisepoliitika prioriteetide kohta;
  • toimida ühenduslülina ELi riikide ning ELi tasandi terviseteabe poliitikastrateegiate ja meetmete vahel;
  • aidata ELi riikides ellu viia kogu ELi hõlmavaid tervisteabe kampaaniaid;
  • edendada ELi tasandil terviseteabe alast koostööd;
  • jagada riikliku tervishoiupoliitika kujundamise jaoks parimaid terviseteabe kasutamise tavasid;
  • teha koostööd riiklike asutuste ja ELi eksperdirühmadega, andes nõu ELi peamiste poliitikastrateegiate terviseteavet puudutavate aspektide kohta.

Terviseteabe eksperdirühma ja selle allrühmade koosolekute uudised

Esitlused, aruanded ja muud dokumendid