Põhisisu juurde
Public Health

Terviseteabe eksperdirühm

Tervisteabe eksperdirühm on nõuanderühm, kuhu kuuluvad EL liikmesriikide, Euroopa Majanduspiirkonna riikide, ELi liikmesriigiks pürgijate ja rahvusvaheliste organisatsioonide esindajad.

Terviseteabe eksperdirühma peamised ülesanded on järgmised:

  • anda komisjonile nõu terviseteabe vajaduste, tehniliste lahenduste ja tõendipõhise tervisepoliitika prioriteetide kohta;
  • toimida ühenduslülina ELi riikide ning ELi tasandi terviseteabe poliitikastrateegiate ja meetmete vahel;
  • aidata ELi riikides ellu viia kogu ELi hõlmavaid tervisteabe kampaaniaid;
  • edendada ELi tasandil terviseteabe alast koostööd;
  • jagada riikliku tervishoiupoliitika kujundamise jaoks parimaid terviseteabe kasutamise tavasid;
  • teha koostööd riiklike asutuste ja ELi eksperdirühmadega, andes nõu ELi peamiste poliitikastrateegiate terviseteavet puudutavate aspektide kohta.

Terviseteabe eksperdirühma ja selle allrühmade koosolekute uudised

Esitlused, aruanded ja muud dokumendid