Pāriet uz galveno saturu
Public Health

Veselības informācijas ekspertu grupa (EGHI) ir padomdevēja grupa ar faktiem pamatotai politikai. Tajā darbojas pārstāvji no ES valstīm, Eiropas Ekonomikas zonas valstīm, ES kandidātvalstīm (arī potenciālajām) un starptautiskām organizācijām.

Veselības informācijas ekspertu grupas (EGHI) uzdevumi ir šādi:

  • konsultēt Komisiju par informācijas vajadzībām veselības jomā, tehniskajiem risinājumiem un prioritātēm uz faktiem balstītas veselības politikas veidošanā;
  • būt par vidutājposmu starp ES valstīm un ES līmeņa politiku un darbībām veselības informācijas jomā;
  • palīdzēt ES valstīs īstenot Eiropas mēroga darbības veselības informācijas jomā;
  • veicināt ES līmeņa sadarbību veselības informācijas jomā;
  • dalīties ar labu praksi par veselības informācijas izmantošanu un tādējādi palīdzēt veidot valstu veselības politiku;
  • konsultēt dalībvalstu iestādes un ES ekspertu grupas par veselības informācijas aspektiem galvenajās ES politikas jomās.

Svarīgākais pēdējās EGHI un apakšgrupas sanāksmēs

Prezentācijas, kopsavilkuma ziņojumi un citi dokumenti