Mur għall-kontenut ewlieni
Public Health

Il-Grupp Espert dwar l-informazzjoni dwar is-Saħħa (EGHI) hu grupp konsultattiv għal politika bbażata fuq l-evidenza magħmul minn rappreżentanti minn pajjiżi tal-UE, pajjiżi taż-Żona Ekonomika Ewropea, membri possibbli futuri tal-UE, u organizzazzjonijiet internazzjonali.

B’mod partikulari, l-EGHI:

  • Jagħti parir lill-Kummissjoni dwar il-ħtiġijiet tal-informazzjoni tas-saħħa, is-soluzzjonijiet tekniċi u l-prijoritajiet għat-tfassil tal-politika abbażi tal-evidenza
  • Jaġixxi bħala interface bejn il-pajjiżi tal-UE u l-politiki u l-attivitajiet tal-informazzjoni tas-saħħa fil-livell tal-UE
  • Jgħin fl-implimentazzjoni tal-attivitajiet tal-informazzjoni tas-saħħa mal-UE kollha fil-pajjiżi tal-UE
  • Jippromwovi l-kooperazzjoni fil-livell tal-UE dwar l-informazzjoni dwar is-saħħa
  • Jiskambja l-aħjar prattiki dwar l-użu tal-informazzjoni tas-saħħa biex tiġi fformata politika tas-saħħa nazzjonali
  • Jaħdem mal-awtoritajiet nazzjonali u mal-gruppi ta’ esperti tal-UE – billi jagħti parir dwar l-aspetti tal-informazzjoni tas-saħħa tal-politiki ewlenin tal-UE.

Highlights tal-laqgħat reċenti tal-EGHI u tas-sottogruppi tiegħu

Preżentazzjonijiet, rapporti ta’ taqsira u dokumenti oħrajn