Skip to main content
Public Health

Grupul de experți privind informațiile din domeniul sănătății (EGHI) este un organism consultativ format din reprezentanți ai statelor membre ale UE și ale Spațiului Economic European, ai statelor care ar putea adera la UE și ai unor organizații internaționale.

EGHI:

  • Consiliază Comisia cu privire la nevoile informaționale, soluțiile tehnice și prioritățile care trebuie urmărite pentru a elabora o politică de sănătate bine fundamentată
  • Oferă o interfață între țările UE și politicile și activitățile UE legate de informațiile în domeniul sănătății
  • Contribuie la desfășurarea activităților UE legate de informațiile în domeniul sănătății în statele membre
  • Promovează cooperarea la nivelul UE în materie de informații privind sănătatea
  • Difuzează bune practici legate de utilizarea informațiilor privind sănătatea în elaborarea politicilor naționale de sănătate
  • Colaborează cu autoritățile naționale și grupurile de experți ale UE, consiliindu-le cu privire la aspectele legate de informațiile în domeniul sănătății integrate în principalele politici ale UE.

Principalele puncte ale reuniunilor recente ale EGHI și ale subgrupurilor sale

Prezentări, rezumate și alte documente