Gå direkt till innehållet
Public Health

Expertgrupp om hälsoinformation

Expertgruppen för hälsoinformation är en rådgivande grupp med företrädare från EU- och EES-länderna, kandidatländerna och internationella organisationer som ska bidra till en faktabaserad politik.

Gruppen ska bland annat

  • ge kommissionen råd om hälsoinformationsbehov, tekniska lösningar och prioriteringar för en faktabaserad politik
  • fungera som en kanal mellan EU-länderna och EU-institutionerna
  • bidra till att genomföra insatser för hälsoinformation i EU-länder
  • främja EU-samarbete om hälsoinformation
  • sprida goda exempel på hur man kan använda hälsoinformation som underlag till politiken
  • samarbeta med nationella myndigheter och EU-expertgrupper och ge råd om hälsoinformationsaspekter av viktig EU-politik.

Sammanfattning av de senaste mötena

Presentationer, rapporter och andra dokument