Pereiti prie pagrindinio turinio
Public Health

Sveikatos informacijos ekspertų grupė

Sveikatos informacijos ekspertų grupė (EGHI) – tai patariamoji grupė, padedanti formuoti faktais grindžiamą politiką. Ją sudaro ES valstybių narių, Europos ekonominės erdvės šalių, galimų būsimų ES narių ir tarptautinių organizacijų atstovai.

Konkrečiai EGHI:

  • pataria Komisijai dėl sveikatos informacijos poreikių, techninių sprendimų ir prioritetų, susijusių su faktais grindžiamos sveikatos politikos formavimu,
  • atlieka ES šalių ir ES lygmens sveikatos informacijos politikos bei veiklos vykdytojų tarpininko funkciją,
  • padeda įgyvendinti ES masto sveikatos informacijos veiklą ES šalyse,
  • skatina ES lygmens bendradarbiavimą sveikatos informacijos srityje,
  • dalijasi gerąja patirtimi apie sveikatos informacijos naudojimą formuojant nacionalinę sveikatos politiką,
  • bendradarbiauja su nacionalinėmis valdžios institucijomis ir ES ekspertų grupėmis – pataria dėl pagrindinių ES politikos sričių sveikatos informacijos aspektų.

Svarbiausi pastaruosiuose EGHI ir pogrupių posėdžiuose aptarti klausimai

Pranešimai, suvestinės ataskaitos ir kiti dokumentai