Direct naar de inhoud
Public Health

De deskundigengroep gezondheidsinformatie (EGHI) is een adviesgroep voor wetenschappelijk onderbouwd gezondheidsbeleid, die bestaat uit vertegenwoordigers uit de lidstaten van de EU en de Europese Economische Ruimte, mogelijke toekomstige EU-lidstaten en internationale organisaties.

De EGHI:

  • adviseert de Commissie over gezondheidsinformatiebehoeften, technische oplossingen en prioriteiten voor het opstellen van wetenschappelijk onderbouwd gezondheidsbeleid
  • fungeert als tussenpersoon tussen nationale overheden en de EU inzake gezondheidsinformatiebeleid en -activiteiten
  • helpt bij de organisatie van voorlichtingsacties in alle lidstaten
  • stimuleert samenwerking op EU-niveau op het vlak van gezondheidsinformatie
  • deelt goede werkwijzen inzake het gebruik van gezondheidsinformatie om nationaal gezondheidsbeleid vorm te geven
  • werkt samen met nationale overheden en EU-deskundigengroepen en geeft advies over de gezondheidsvoorlichtingsaspecten van belangrijk EU-beleid

Belangrijkste recente vergaderingen van de EGHI en subgroepen

Presentaties, samenvattingen en andere documenten