Preskoči na glavno vsebino
Public Health

Strokovna skupina za zdravstvene informacije

Strokovna skupina za zdravstvene informacije je svetovalna skupina, ki sodeluje pri oblikovanju z dokazi podprte zdravstvene politike, v kateri so predstavniki držav EU, držav Evropskega gospodarskega prostora, morebitnih prihodnjih držav članic EU in mednarodnih organizacij.

Strokovna skupina za zdravstvene informacije:

  • svetuje Komisiji glede informacijskih potreb na področju zdravstva, tehničnih rešitev in prednostnih nalog pri oblikovanju z dokazi podprte zdravstvene politike
  • deluje kot posrednik med državami EU ter zdravstvenimi politikami in dejavnostmi na ravni EU
  • pomaga pri izvajanju dejavnosti EU na področju zdravstvenih informacij v državah EU
  • spodbuja sodelovanje na ravni EU na področju zdravstvenih informacij
  • izmenjuje najboljše prakse o uporabi zdravstvenih informacij pri oblikovanju nacionalnih zdravstvenih politik
  • sodeluje z nacionalnimi organi ter strokovnimi skupinami EU – svetuje v zvezi z zdravstvenimi informacijami pri ključnih politikah EU

Sestanki strokovne skupine za zdravstvene informacije in njenih podskupin – glavni poudarki

Predstavitve, zbirna poročila in drugi dokumenti