Skip to main content
Public Health

Alți indicatori

Atunci când se elaborează propuneri în domeniul sănătății, factorii de decizie au nevoie de date privind o serie de factori care afectează sănătatea, printre care mediul social, economic și administrativ.

UE compilează indicatori referitori la multe dintre aspectele descrise mai sus.

Indicatori de dezvoltare durabilă

În 2016, Comisia Europeană a lansat o comunicare intitulată Următorii pași către un viitor european durabil -
Acțiunea europeană pentru durabilitate [COM(2016)739]
. Aceasta stabilește politicile care contribuie la realizarea celor 17 obiective de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite (ODD), în special a ODD 3 pentru asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor la toate vârstele.

În 2017, Comisia Europeană a elaborat un set de indicatori privind ODD. În scopul pregătirii primului raport de monitorizare privind ODD, au fost selectați următorii 6 indicatori pentru ODD 3:

În plus, o serie de indicatori pentru alte obiective ODD au fost, de asemenea, alocați pentru ODD 3 ca „indicatori pentru scopuri multiple”, printre care:

Câțiva dintre acești indicatori figurează și pe lista principalilor indicatori de sănătate în Europa (ECHI).

Evaluarea progreselor înregistrate

Comisia Europeană evaluează progresele înregistrate către îndeplinirea obiectivelor stabilite, în cadrul unui raport anual privind monitorizarea ODD. Este disponibil primul raport de monitorizare privind strategia de dezvoltare durabilă a UE 2017, alături de mai multe instrumente suplimentare pentru a evalua situația în UE.

Pilonul european al drepturilor sociale

Pilonul european al drepturilor sociale este o prioritate fundamentală a Comisiei Europene, fiind menit să creeze o Europă mai socială și mai echitabilă. Capitolul privind sprijinul public/protecția și incluziunea socială include indicatori de asistență sanitară:

  • Nevoi nesatisfăcute autoraportate în materie de asistență medicală
  • Cheltuieli suportate direct pentru asistență medicală
  • Speranța de viață sănătoasă la vârsta de 65 de ani

De asemenea, puteți consulta indicatorii sociali ai UE și Cadrul comun de evaluare a sănătății.

Indicatorii de sănătate pentru tinerii din UE

Strategia UE pentru tineri stabilește un cadru de cooperare pentru perioada 2010-2018, cu scopul de a oferi o mai mare egalitate de șanse pentru tineri și de a încuraja participarea lor activă în societate. De asemenea, va garanta că problemele de tineret sunt luate în considerare în cadrul elaborării, aplicării și evaluării politicilor și acțiunilor care ar putea avea un impact semnificativ asupra tinerilor, cum ar fi educația, ocuparea forței de muncă, sănătatea și bunăstarea.

Indicatorii de calitate ai asistenței medicale și măsurile comunicate de către pacienți

Proiectul privind indicatorii de calitate ai asistenței medicale, coordonat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) cu sprijinul Comisiei Europene, are drept scop să măsoare și să compare calitatea serviciilor de asistență medicală din diferite țări. Principalele domenii sunt:

În general, calitatea asistenței sanitare este evaluată pe baza ratelor de supraviețuire sau de însănătoșire după un tratament. Acest lucru poate masca diferențe importante, care se observă numai atunci când se ține cont de rezultatele și experiențele comunicate de către pacienți.

Cu sprijinul Comisiei, ancheta OCDE privind indicatorii comunicați de către pacienți (PaRIS) va aborda gravele lacune de informare și va stabili o viziune privind funcționarea sistemelor sanitare axată pe pacient

Se depun eforturi pentru a accelera adoptarea și notificarea rapidă a indicatorilor comunicați de către pacienți în legătură cu diverse boli (cancer de sân, proteză de șold și genunchi și sănătatea mintală) și este în curs de elaborare o nouă anchetă internațională pentru pacienți (axată pe bolile cronice și complexe tratate în sistemul de îngrijiri primare).